Reģions:
vidzeme
Dzimšanas datums:
22.04.1982
Pārstāvētās
nozares:
Veselības aprūpe, izglītība, demokrātija un pilsoniskā līdzdalība.
Saistītās
nozares:
Zinātne un inovācija

Andris Skride

Es kandidēju, lai mainītu medicīnas iekšējo vidi, lai cīnītos par medicīnas personāla atalgojumu, lai pacienti saņemtu mūsdienīgu un kvalitatīvu ārstēšanu.

Medicīnas zinātņu doktors, ārsts kardiologs, iekšķīgo slimību speciālists, Latvijas reto slimību speciālistu asociācijas dibinātājs un vadītājs. Latvijā attīstījis un ieviesis vairākas jaunas ārstēšanas metodes - plaušu transplantāciju, pulmonālo endarterektomiju un citas. Strādā P. Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā. Jau vairāk nekā septiņus gadus vada Skrides fondu. Fonds atbalsta jauniešus, organizējot mākslas un literāros konkursus. Fonds izveidojis regulāras prēmijas Madonas puses skolēniem, organizē mākslas izstādes. Ievēlēts par Eiropas Kardiologu biedrības valdes locekli. 2013. gadā kopā ar domubiedriem dibinājis partiju "Izaugsme", kas sekmīgi startējusi Madonas un Ķekavas novada domes vēlēšanās.

Uzskata, ka medicīnā mums ir jābūt vienā līmenī ar Rietumeiropas  valstīm- tas būs arī viņa pamatuzdevums politikā. Patīk māksla, teātris,  kino.

Citi deputāti