Reģions:
vidzeme
Dzimšanas datums:
22.03.1966
Pārstāvētās
nozares:
Valsts pārvalde.
Saistītās
nozares:
Demokrātija un pilsoniskā līdzdalība, ekonomika, drošība.

Artis Pabriks

2014 - pašlaik:

Eiropas Parlamenta deputāts

2011 - pašlaik:

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa vadības augstskola, profesors

2002 - pašlaik:

ECRI Strasbūrā Latvijas pārstāvja vietnieks

2002 - pašlaik:

Žurnāls "Baltic Review", redkolēģijas loceklis

2014:

11. Saeimas deputāts

2010 - 2014:

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrs

2007 - 2010:

9. Saeimas deputāts, Saeimas Ārlietu komisijas loceklis, Saeimas Eiropas lietu komisijas loceklis, Starpparlamentu sadraudzības grupu ar Japānu, Dienvidkoreju, Singapūru, Melnkalni priekšsēdētājs

2006 - 2011 :

Vidzemes augstskola, profesors

2004 - 2007:

Latvijas Republikas Ārlietu ministrs

2004:

8. Saeimas deputāts, Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs, LR Ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs

2003 - 2004:

Politiskās izglītības fonds, politikas analītiķis - konsultants

2001 - 2003:

Latvijas cilvēktiesību un etnisko studiju centrs, politikas analītiķis

1997 - 2006:

Vidzemes augstskola, docents, asociētais profesors

1996 - 1997:

Vidzemes augstskola, rektors, docents

1994:

Orhūsas universiāte, Dānija, ārštata lektors

1988 - 1990:

Latvijas Zinātņu Akadēmija, Mūsdienu vēstures nodaļa, zinātniskais asistents

Esmu gatavs no Eiropas Parlamenta atgriezties Latvijas politikā, jo mūsu politiskā un ekonomiskā nākotne izšķirsies Rīgā, nevis Briselē. Vēlos veidot uzņēmējdarbībai labvēlīgāku vidi un mazināt sociālo nevienlīdzību un sekmēt labklājības pieaugumu.

Artis Pabriks ir absolvējis Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti un turpinājis studijas Orhūsas (Aarhus) universitātē Dānijā, iegūstot doktora grādu politikas zinātnē. Strādājis kā politikas analītiķis un pētnieks vairākās nevalstiskajās organizācijās. Bijis Saeimas deputāts, LR ārlietu un aizsardzības ministrs. Kopš 2014. gada 1. jūlija viņš ir Eiropas Parlamenta deputāts. Darbojas Eiropas Parlamenta Starptautiskās tirdzniecības komitejā (INTA) un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejā (LIBE).

Citi deputāti