Reģions:
zemgale
Dzimšanas datums:
19.06.1976
Pārstāvētās
nozares:
Izglītība, valsts pārvalde, zinātne un inovācija
Saistītās
nozares:
Veselības aprūpe, lauku un mežu attīstība

Ilmārs Dūrītis

2013 - pašlaik:

Latvijas Zinātnes padomes Lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātņu ekspertu komisijas loceklis, eksperts

2011- pašlaik:

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Veterinārmedicīnas fakultāte, Dekāns

2000 - pašlaik:

LLU Veterinārmedicīnas fakultāte Veterinārā klīnika, Veterinārārsts

2000 - pašlaik:

LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, Docētājs – asistents (2000-2003)/ lektors (2003.-2011.)/ docents (2011.- 2014.)/ asoc.profesors (2014.-2017.)/ profesors (no 2017.)

2002 - 2006:

SIA B. Braun Medical, Medicīnas pārstāvis

Tiesiskais nihilisms, korupcija, birokrātija, netaisnīgums, privātu interešu lobēšana, meli, neiecietība ir parādības, kas atzeļ Latvijā. Tās apdraud Latvijas neatkarību, katra Latvijas iedzīvotāja izaugsmi un iespējas. Nevēlos samierināties ar to!

Ilmārs ir veterinārmedicīnas zinātņu doktors, stažējies Vācijas, Beļģijas, Itālijas un ASV veterinārmedicīnas izglītības iestādēs. Iegūtā pieredze, vadot Veterinārmedicīnas fakultāti, un kontakti ar citu valstu augstskolu kolēģiem, ļauj izprast augstākās izglītības un zinātnes pārvaldības problēmas Latvijā. Viņš tic, ka Latvija var būt viena no attīstītākajām pasaules valstīm, kurā visi jūtas piederīgi un vienlīdz vajadzīgi neatkarīgi no rases, tautības, dzimuma, politiskās un reliģiskās pārliecības. Visaugstāk cilvēkos vērtē godīgumu, atvērtību, labestību, savstarpēju cieņu un empātiju.

Citi deputāti