Kurzeme
#4
Dzimšanas datums:
06.05.1966
Pārstāvētās 
nozares:
Izglītība, tiesiskums un korupcijas mazināšana, demokrātija un pilsoniskā līdzdalība, reģionālā politika, kultūra, nacionālais jautājums, zinātne un inovācija, mediji, drošība
Saistītās 
nozares:
Valsts pārvalde, pašvaldību pārvalde, nodokļi un budžets, ekonomika

Ainārs Dimants

2016 - pašlaik:

Viesprofesors komunikācijas teorijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas maģistra studiju programmā “Reģionālie mediji un komunikācija”

2015 - pašlaik:

Lektors blakus darbā komunikācijas teorijā Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžā

2012 - pašlaik:

Profesors komunikācijas teorijā Biznesa augstskolā “Turība” (ievēlēts LU nozares profesoru padomē)

2015 – 2017:

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) loceklis

2012 – 2015:

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) priekšsēdētājs

Mana dzimtene ir Kurzeme, kur esmu uzaudzis, tēvzeme – Latvija, bet mūsu ilgtspēja ir Eiropa. Tādēļ gribu atbilstoši atdot savu parādu Latvijas pirmajai zvaigznei, pārstāvot to nacionālajā parlamentā. Par brīvību, tiesisku valsti un labklājību visiem

Žurnālists (kopš 1990), mediju pētnieks. Bijušais NEPLP priekšsēdētājs. Latvijas Tautas frontes 1. un 2. kongresa delegāts. Eiropas Kustības Latvijā pirmais viceprezidents, prezidents un pirmsreferenduma informācijas kampaņas vadītājs, Starptautiskās Eiropas Kustības valdes loceklis. Biznesa augstskolas Turība profesors komunikācijas teorijā, vadošais pētnieks Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā. Berlīnes Brīvajā universitātē ieguvis Dr. phil. grādu komunikācijas un politikas zinātnēs (2003). Pētniecības nolūkos ar Fulbraita stipendiju Džordžijas Universitātē, ar Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienesta DAAD stipendiju Dortmundes Universitātē.