Kurzeme
#7
Dzimšanas datums:
28.09.1982
Pārstāvētās 
nozares:
Uzņēmējdarbības vide, reģionālā politika, sports, tūrisms, brīvais laiks
Saistītās 
nozares:
Izglītība, ekonomika, zinātne un inovācija

Ēriks Lingebērziņš

2011 – pašlaik:

Izpilddirektors, valdes loceklis SIA Balticvision Riga

2008 – pašlaik:

Lektora p.i. (2008-2016), Docents (2016-2017), Asociētais profesors (2018-) Tūrisma Pētniecības centra vadītājs SIA Biznesa Augstskola Turība

2005 – 2011:

Nodaļas vadītājs SIA Via Hansa Tours

2003 – 2005:

Ceļojumu konsultants SIA Via Hansa Tours

2001 – 2003:

Gids SIA Impro Ceļojumi

Es piesaku savu kandidatūru darbam Saeimā, lai veicinātu Latvijas uzņēmējdarbības vides pilnveidošanu un strādātu, piedāvājot risinājumus talantīgajiem un uzcītīgajiem dzīvot un strādāt mūsdienīgā, atvērtā un dinamiskā valstī.

Ēriks ir tūrisma nozares uzņēmējs un asociētais profesors. Ieguvis maģistra grādu politikas zinātnē un doktora grādu uzņēmējdarbības vadībā. Savu profesionālo darbību balsta sinerģijā, savienojot akadēmiskās zināšanas ar profesionālo pieredzi, un vienmēr izmanto izdevību tajās dalīties ar citiem. Ar lielu interesi izzina kultūru atšķirības, tāpēc svešvalodu apgūšanu uzskata par savu blakusdarbu, kas ļauj izprast labāk to, kas notiek pasaulē. Ar lekcijām piedalījies dažādos vietējos un starptautiskos projektos, kuru mērķis ir veicināt vietējo uzņēmēju izpratni par starptautiskā tirgus specifiku.