Kurzeme
#3
Dzimšanas datums:
16.03.1955
Pārstāvētās 
nozares:
Izglītība, reģionālā politika, pašvaldību pārvalde
Saistītās 
nozares:
Demokrātija un pilsoniskā līdzdalība, kultūra

Indra Ūdra

2017 – pašlaik:

Saldus novada domes deputāte

2009 - 2017:

Saldus novada domes priekšsēdētāja

2007 - 2018:

ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas locekle

2007 - 2013:

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja

2006 - 2015:

ES Reģionu komitejas locekle

Es kandidēju, jo vēlos, lai mani bērni un mazbērni dzīvotu attīstītā un modernā valstī. Gribu redzēt brīvu, taisnīgu un plaukstošu Latviju, ar labu izglītību, pieejamu veselības aprūpi un sociālo nodrošinājumu visiem valsts iedzīvotājiem.

Pieredzējusi pašvaldības vadītāja, ieguvusi maģistra grādu sabiedrības vadībā. Labprāt bauda labus koncertus un teātra izrādes. Patīk ceļot un iepazīt citu zemju dabas jaukumus un kultūru. Politikā iestājas par godīgu un atbildīgu darbu savu vēlētāju labā.