Latgale
#10
Dzimšanas datums:
06.01.1993
Pārstāvētās 
nozares:
Pašvaldību pārvalde
Saistītās 
nozares:
Izglītība, Demokrātija un pilsoniskā līdzdalība, Valsts pārvalde, Reģionālā politika, Transports un loģistika, Enerģētika, Vides politika, Lauku un mežu attīstība, Drošība

Ansis Ansbergs

2017 - pašlaik:

Pašvaldības deputāts, Rīgas Dome

2016 - 2017:

Konsultants, Datu analītiķis, Deloitte Latvia

2015 - 2016:

Inženieris/Laborants, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

2013:

Klīnisko izmēģinājumu asistents (Clinical Trial Assistant (CTA)), Icon plc., Rīga

Es esmu jauns, izglītots un apņēmības pilns pierādīt, ka esošā sistēma var tikt mainīta un uzlabota. Šīs valsts problēmas ir politiskas gribas trūkuma rezultāts, kas labojams ar jaunām "asinīm".

Ansis ir Rīgas domes deputāts. Bakalaura grādu fizikā ieguvis Latvijas Universitātē, taču studiju pieredzi guvis studējot arī Vīnē, un drīzumā paplašinās redzesloku ar maģistrantūras studijām pilsētu un reģionu inženierekonomikā. Strādājis ir gan zinātnē, gan finanšu sektorā, gan tagad politikā. Ansim ir bijusi iespēja apskatīt gana daudz pasaules valstis, pilsētas un cilvēkus, iepazīstot pieeju dažādību. Tekoši runā 3 valodās: latviešu, angļu un vācu. Problēmām patīk pieķerties sistemātiski un pragmātiski, bez pieķeršanās dogmātiskiem baušļiem un nebaidās no pārmaiņām.