Rīga
#15
Dzimšanas datums:
11.11.1970
Pārstāvētās 
nozares:
Izglītība, ekonomika, uzņēmējdarbības vide, valsts pārvalde
Saistītās 
nozares:
Nodokļi un budžets, reģionālā politika, lauku un mežu attīstība

Andris Sekacis

2017 - pašlaik:

Kvalitātes vadības sistēmu vadošais auditors

2016 - 2017:

SIA Mašīnbūves Kompetences centrs, valdes loceklis

2014 - 2017:

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC), padomnieks, 05.2016 – 08.2017 valdes priekšsēdētājs

2008 - 2012 :

Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Norvēģijā un Islandē

1999 - 2002:

Latvijas vēstniecība Nīderlandē, otrais sekretārs (ekonomiskās attiecības), vēstniecības vadītāja vietnieks

1995 - 2014:

Ārlietu ministrija, dažādi amati ārējo ekonomisko sakaru un investīciju veicināšanas struktūrvienībās

Es ticu, ka mēs joprojām varam uzbūvēt valsti, kurā pašiem patīk dzīvot, strādāt, radīt ģimenes un ar kuru varēsim lepoties. Es ticu, ka maniem bērniem ir iespēja dzīvot pārtikušā un taisnīgā valstī Latvija.

Andris ir ieguvis bakalaura grādu inženierzinātnēs Rīgas Tehniskajā universitātē un Uzņēmējdarbības vadības mağistra grādu Rīgas Biznesa skolā. Diplomātiskajā dienestā strādājis ar plaša spektra jautājumiem, bet pēc valsts dienesta darbojas privātā sektora organizācijās. Darbojas partijā "Kustība Par!" kopš tās dibināšanas. Tic sadarbības garam un iespējai uzticēties arī būtiskos jautājumos.