Rīga
#33
Dzimšanas datums:
24.11.1979
Pārstāvētās 
nozares:
Uzņēmējdarbības vide, transports un loģistika, enerģētika, sports, tūrisms, brīvais laiks
Saistītās 
nozares:
Izglītība, tiesiskums un korupcijas mazināšana, demokrātija un pilsoniskā līdzdalība, vides politika, zinātne un inovācija, drošība

Artis Sēja

2013 - pašlaik:

Kronospan Riga ltd. Tehnisko iepirkumu vadītājs - Industrija/ darbības sfēras: kokskaidu saplākšņu ražošana

2011 - 2012:

Kronospan Riga SIA (ex. Bolderaja Ltd.) Loģistikas struktūrvienības vadītājs

2010 - 2011:

Lāči Loģistikas un fasēšanas ceha vadītājs

2006 - 2009:

Spilva Loģistikas vadītājs, Iepirkumu un loģistikas direktora p.i., Iepirkumu un loģistikas direktors

2003 - 2006:

Latvijas Balzams Iepirkumu aģents, Projektu vadītājs, Iepirkumu nodaļas vadītājs

Es gribu, lai maniem bērniem būtu vēlme dzīvot Latvijā un veidot ģimenes šeit - manā Latvijā. Tādēļ es esmu nolēmis, ne tikai runāt ar draugiem pie ugunskura par to cik viss ir slikti, bet pats iesaistīties un mainīt to, ar ko nevaru samierināties!

Artis ir tehnisko iepirkumu vadītājs starptautiskā ražošanas uzņēmumā, kas pasaulē ir līderis savā nozarē. Savā profesionālajā izaugsmē pēdējos 15 gadus, vienmēr ir pierādījis sevi kā uz attīstību un pārmaiņām orientētu profesionāli, katrā no darba vietām dodot un gūstot vērtīgu pieredzi savai nākotnes izaugsmei.  Artis ir savas jomas profesionālis. Atslēgvārdi, kas raksturo Arta pieredzi īsumā -  pārmaiņu vadība, sistēmu audits, procesu ieviešana un  pārraudzība. Vienmēr ir ticējis, ka tikai ar rūpīgu un pārdomātu darbu ir iespējams sasniegt rezultātus un saņemt atbilstoši ieguldītajam, tāpēc iestājas par godīgu, modernu un produktīvu valsts un privāto uzņēmējdarbību, kas darbojas pēc " win-win" principa. Viņš ir pret "pirtī" sarunātiem rezultātiem un slēptiem nosacījumiem organizētos iepirkumos.  Artis nāk, lai strādātu, un viņa dzīves pamatmoto ir: "Ko sēsi, to pļausi!".