Rīga
#24
Dzimšanas datums:
17.04.1973
Pārstāvētās 
nozares:
Kultūra
Saistītās 
nozares:
Izglītība, demokrātija un pilsoniskā līdzdalība, nacionālais jautājums

Dace Meiere

1996 - pašlaik:

Literatūras tulkotāja (no itāļu, lietuviešu, spāņu un katalāņu valodas)

1997 - 2000:

Latvijas Universitāte, itāļu valodas pasniedzēja LU Svešvalodu fakultātes Romāņu valodu katedrā

Man ir svarīgi, lai lēmēji visos varas līmeņos vienmēr atcerētos, ka kultūra ir nevis parazītiska piepe, bet sakņu sistēma, no kuras aug valsts. Es darīšu visu, lai mūsu sakņu sistēmu aizstāvētu un stiprinātu.

Dace tulko grāmatas no itāļu, lietuviešu, spāņu un katalāņu valodas un ir pārliecināta, ka šis darbs ir ļāvis izkopt arī ikvienam parlamentārietim nepieciešamo pacietību, spēju iedziļināties sarežģītos tekstos, kritisko domāšanu, kā arī prasmi ieklausīties dažādos viedokļos. Par vienu no saviem skolotājiem un pasaules skatījuma izveidotājiem Dace uzskata Umberto Eko, no kura sarakstītajām grāmatām divpadsmit ir iztulkojusi latviski. Dace ir pārliecināta, ka visiem spēkiem ir jāsargā un jāstiprina demokrātiskās brīvības, kuras ir grūti izcīnāmas, bet viegli zaudējamas.