Rīga
#17
Dzimšanas datums:
27.02.1982
Pārstāvētās 
nozares:
Tiesiskums un korupcijas mazināšana, demokrātija un pilsoniskā līdzdalība, sociālā politika, valsts pārvalde
Saistītās 
nozares:
Demogrāfija, mediji

Kristaps Petermanis

2014 - 2017:

Starptautisko attiecību koordinators, ES aģentūra “Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts”

2014:

Komunikācijas projektu vadītājs, Latvijas Banka

2013 - 2014:

Eiro informācijas kampaņas konsultants sabiedriskajās attiecībās un valsts pārvaldes lietās, sabiedrisko attiecību aģentūra „Komunikācijas aģentūra / Edelman Affiliate”

2010 - 2013:

Direktors, biedrība „Sabiedrība par atklātību – Delna”

2010:

Projekta vadītājs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas projekta pretkorupcijas uzraudzība, biedrība „Sabiedrība par atklātību – Delna”

2008 - 2010:

Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktora vietnieks Labklājības ministrijā un Bērnu un ģimenes politikas nodaļas vadītājs Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijā

2007 - 2008 :

Vadītājs, Dzimumu līdztiesības nodaļa, Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departaments

2007:

Vadītāja vietnieks, Dzimumu līdztiesības nodaļas vadītāja vietnieks, Labklājības ministrijas Eiropas un juridisko lietu departaments

2006 :

Projektu vadītājs, Mārketinga nodaļa, sabiedrisko attiecību aģentūra Nords Porter Novelli

2005:

Eksperts, Labklājības ministrijas nacionālās programmas „Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai projekts Kapacitātes stiprināšana nodarbinātības un dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un ieviešanā iesaistītajām institūcijām”

2004 - 2005:

Koordinators, starptautisks projekts Masu mediju loma varas pārdalē, Labklājības ministrijas Dzimumu līdztiesības nodaļa

Tiesiskumu un labu pārvaldību nevar panākt, kurnot pie televizora vai interneta komentāros. To var panākt, ietekmējot politiku. Bet politiku pa īstam var ietekmēt tikai iesaistoties tajā. Kandidēju, jo vēlos dzīvot tiesiskā un labi pārvaldītā valstī.

Kristaps bija Sabiedrības par atklātību - Delna direktors no 2011. līdz  2013.gadam. Viņam ir darba pieredze arī valsts pārvaldē, ES institūcijās  un privātajā sektorā, un izglītība politoloģijā un dzimtes studijās.  Kristaps iestājās Par!, jo viņu pārliecināja Par! manifests un iesaistīto cilvēku kompetence.