Rīga
#9
Dzimšanas datums:
03.09.1961
Pārstāvētās 
nozares:
Izglītība, kultūra, zinātne un inovācija
Saistītās 
nozares:
Demokrātija un pilsoniskā līdzdalība, drošība

Laima Geikina

2014 - pašlaik:

LU Teoloģijas fakultāte, praktiskās teoloģijas profesore, reliģiskās izglītības un psiholoģijas teologiem docētāja

2010 - pašlaik:

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, Psiholoģijas un Mākslas fakultāte, Otrā līmeņa profesionālo studiju programmas „Skolotājs” apakšprogrammas „Reliģijas un ētikas skolotājs” vadītāja

2016:

Krievijas Ev. Luteriskās baznīcas Teoloģiskais seminārs, praktiskās teoloģijas viesprofesore

2013:

Rīgas Juridiskā augstskola, viesprofesore

2010 - 2013 :

Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte, asociētā profesore

Vēlos aizstāvēt mūsu sapni - brīvu un demokrātisku Latviju, par kuru bijām gatavi mirt pirms nepilniem 30 gadiem. Brīvība nozīmē drosmi uzņemties atbildību un paveikt darbus līdz galam. Šāds ir mans nodoms, ja saņemšu vēlētāju uzticību un mandātu.

Laima ir profesore un vadošā pētniece LU Teoloģijas fakultātē. Ticība ir nozīmīga viņas personiskajā un profesionālajā dzīvē. Ieguvusi divus doktora grādus (Dr.Paed., Dr.Theol.) Latvijas Universitātē un ir vairāku starptautisku pētniecisku tīklojumu biedre. Piedalījusies vairumā izglītības satura un sistēmas reformu projektos, kas līdz šim īstenoti Latvijā. Esot Neatkarīgās izglītības biedrības biedre, piedalījusies Izglītības likuma grozījumu saskaņošanas procesā un pārstāvējusi skolēnu, skolotāju un vecāku intereses. Parakstījusi "Kustības Par!" manifestu un kļuvusi par "Kustības Par!" biedri kopš pirmsākumiem. Spēj sazināties trīs valodās - latviešu, krievu, angļu - un tic, ka visi cilvēki ir vienlīdz vērtīgi neraugoties uz viņu etnisko, lingvistisko, reliģisko un kultūras piederību. Iestājas par sabiedrību, kurā cilvēcība un cilvēks ir pamatvērtība. Brīvo laiku pavada kopā ar saviem trim dēliem un spēlējot LU Studentu teātrī lomas kategorijās "vecmāmiņa" un "aukle".