Rīga
#16
Dzimšanas datums:
15.06.1964
Pārstāvētās 
nozares:
Izglītība, demokrātija un pilsoniskā līdzdalība, sociālā politika, valsts pārvalde, nacionālais jautājums
Saistītās 
nozares:
Veselības aprūpe, kultūra, sports, tūrisms, brīvais laiks, demogrāfija, zinātne un inovācija

Liesma Ose

2017 - pašlaik:

Transporta un sakaru institūta mācību prorektore

2014 - pašlaik:

LU Diasporas un migrācijas pētījumu centra pētniece

2013 - pašlaik:

Starpkultūru psiholoģijas un komunikācijas docētāja, RISEBA

2016 - 2017:

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas vadošā pētniece, doktora studiju programmas “Pedagoģija” direktore

2014 - 2016:

Latvijas Republikas pārstāve UNESCO Starptautiskā izglītības institūta (International Bureau of Education, IBE), Padomes viceprezidente

2013 - 2016:

Valdes priekšsēdētāja, Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds

2013 - 2014:

Politikas veidotāju koordinatore EK Mūžizglītības programmas projektā SIRIUS: European Policy Network on the education of children and young people with a migrant background („SIRIUS: Eiropas politikas iniciatīvu par imigrantu izcelsmes bērnu un jauniešu izglītību tīklojums”)

2012 - 2016:

Profesore, Latvijas Kristīgā akadēmija (viesdocētaja kopš 2012.gada 27. septembra, ievēlēta par profesori 23.04.2013, strādājusi līdz 25.04.2016)

2012 - 2016:

LR Izglītības ministru Roberta Ķīļa, Vjačeslava Dombrovska un Marītes Seiles ārštata padomniece sabiedrības integrācijas jautājumos

2012 - 2013:

Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktores vietniece valsts valodas politikas jomā, LR Izglītības un zinātnes ministrija

2012:

Projekta Integrācijas veicināšanas atbalsta sistēmas izveide trešo valstu valstspiederīgajiem jauniešiem vadītāja, LR Izglītības un zinātnes ministrija

2011 - 2015:

Eksperte un lektore starpkultūru komunikācijas un dažādības vadības jautājumos SIF projektos, Sabiedrības integrācijas fonds

2008 :

LR Labklājības ministres Ivetas Purnes ārštata padomniece nozares politikas jautājumos

2005 - 2006:

Valdes locekle, biedrība “Dialogi.lv”

1999 - 2006:

Programmas direktore, Sorosa fonds – Latvija

Man nav vienalga. Mums vajadzīga vienlīdzīgāka, saliedētāka Latvija. Man ir izglītība un pieredze valsts parvaldē. Esmu PAR tiem, kurus nesaprot: kuriem neveikla latviešu valoda, “citāda” partnera izvēle, nepietiekama izglītība un slikta veselība.

Liesmai ir doktora grāds pedagoģijā un darba pieredze ASV. Viņa ir augsta līmeņa eksperte sabiedrības integrācijas un starpkultūru komunikācijas, cilvēktiesību, izglītības politikas, pedagoģijas, sociālās politikas jomās un cilvēktiesību aktīviste. Pašreiz Liesma pilda mācību prorektores pienākumus Transporta un sakaru institūtā. Viņa pārzina gan augstāko izglītību, gan valsts pārvaldi, ir piedalījusies starptautisku organizāciju darbā un vadošus amatus pildījusi NVO sektorā. Liesma ir bijusi gan Valsts prezidenta Sabiedrības saliedētības politikas ekspertu grupas vadītāja, gan Izglītības un zinātnes ministru ārštata padomniece.