Rīga
#14
Dzimšanas datums:
11.03.1989
Pārstāvētās 
nozares:
Izglītība, sociālā politika, demogrāfija, nacionālais jautājums, zinātne un inovācija
Saistītās 
nozares:
Veselības aprūpe, demokrātija un pilsoniskā līdzdalīb, valsts pārvalde, vides politika, lauku un mežu attīstība

Māra Laizāne

2017 - pašlaik:

SIA Blue Line Consulting, Valdes locekle

2013 - 2017:

SIA Projektu un kvalitātes vadība, Pētniece, kvalitātes izvērtēšanas speciāliste un projektu vadītāja

2014 - 2016:

Biedrība ESEB, Projektu vadītāja

2012 - 2014:

SIA Runway, Vecākā klientu apkalpošanas speciāliste

2010 - 2011:

SIA LETA, Datu ievades operatore

2009:

Biedrība Trepes, Projektu vadītāja

Es gribu panākt to, lai invaliditāte ir statuss, kas paredz noteiktu, sakārtotu valsts atbalstu izglītībai, nodarbinātībai, veselības aprūpei mūža garumā, kur centrā ir konkrētais cilvēks un viņa vajadzības.

Māra strādā kā pētījumu koordinatore, pētniece un konsultante. Viņai ir mağistra grāds sociālajā un kultūras antropoloğijā un šobrīd turpina mağistra studijas apgūstot uzņēmējdarbību un vadību. Māra ir zinātnieku meita un nāk no divām lielām, stiprām Latgales dzimtām. Audzina dēlu kopdzīvē ar dzīvesbiedru. Brīvajā laikā brauc uz laukiem, lasa, spēlē datorspēles. Māra ir Kustības Par! dibinātāja un tic, ka problēmas var risināt tikai pašiem darot un uzņemoties atbildību.