Vidzeme
#26
Dzimšanas datums:
30.06.1986
Pārstāvētās 
nozares:
Izglītība, uzņēmējdarbības vide
Saistītās 
nozares:
Veselības aprūpe, sociālā politika

Gita Buiķe

2014 - pašlaik:

Vadītāja SIA Pūcēnu skola

2010 - pašlaik:

Valdes locekle, vadītāja SIA First step

Esmu par dzīvošanu godīgā valstī ar godīgu Valdību, kas dara darbu visas tautas interesēs. Lai katra ģimene justos droša, atbalstīta un nedomātu tikai par iztikšanu un izdzīvošanu, atrodoties savā dzimtenē.

Gita jau daudzus gadus darbojas pirmsskolas izglītības jomā, strādājot  gan kā pedagogs, gan vadītāja, gan pati audzinot savus 3 bērnus. Brīvi pārzin 3 valodas: latviešu, krievu, angļu. Uzņēmejdarbibas pamati apgūti studējot Latvijas Universitātes Ekonomikas un Vadības fakultātē un nodibinot savu uzņēmumu, Privāto Pirmsskolas iestādi, kas veiksmīgi darbojas jau astoto gadu, kas arī bija stimuls iegūt zināšanas pirmsskolas pedagoģijā, pabeidzot RPIVA studijas.