Vidzeme
#17
Dzimšanas datums:
27.06.1973
Pārstāvētās 
nozares:
Demokrātija un pilsoniskā līdzdalība, valsts pārvalde , drošība
Saistītās 
nozares:
Demokrātija un pilsoniskā līdzdalība

Ilze Bērziņa-Ruķere

2017 - pašlaik:

Iekšējās drošības fonda projekta (EK) par Valsts Policijas kapacitātes uzlabošanu Kibernoziegumu prevencijā un apkarošanā Projektu vadītāja

2015 - pašlaik:

Pasniedzēja, Rīgas Stradiņa universitāte, Studiju kurss "Starptautisko cilvēktiesību aizsardzības mehānismi" Tiesību zinātnes Maģistra studiju programma Studiju kurss "Starptautiskās cilvēktiesības" Politoloģijas zinātnes Bakalaura studiju programma

2012 - 2015:

Valsts policija, Starptautisko lietu nodaļas vecākā speciāliste Eiropas noziedzības novēršanas tīkla darba grupas vadītāja (European Union Crime Prevention Network) Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības padomē laikā, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu policijas sieviešu tīkla valdes locekle (Nordic Baltic Network or Policewomen)

2009 -2012:

Valsts policijas GAP SAB vecākā speciāliste (projektu vadība) Eiropas Komisijas līdzfinansētā pilotprojekta "Uz sabiedrību vērsts policijas darbs Talsu policijas iecirknī" vadītāja

2007 - 2009:

Valsts policijas priekšnieka padomniece Policijas un nevastiskā sektora sadarbība, darbs ar policijas arodbiedrībām.

2003 - 2007:

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, Krimināltiesību politikas programma

Mēs visi esam daļa no Latvijas un daļa no politikas, kas tiek šeit īstenota. Tamdēļ uzskatu, ka labāk ir nevis stāvēt malā, bet iesaistīties un dalīties ar savām zināšanām, darba pieredzi Latvijā un ārvalstīs, lai skatītos uz priekšu, nevis atpakaļ.

Ilze Bērziņa-Ruķere ir starptautisko projektu vadītāja un cilvēktiesību aktīviste. Pārsvarā darba pieredze Latvijā un ārvalstīs ir saistīta ar drošības jautājumiem un prevencijas darbu. Ilze ir ieguvusi maģistra grādu starptautiskajās tiesībās un cilvēktiesībās Raula Wallenberga institūtā Zviedrijā, Lundas universitātē. Ilze ir no Vidzemes, dzimusi un augusi Madonā un šobrīd saimnieko arī savās lauku mājās Smiltenes novadā.