Vidzeme
#28
Dzimšanas datums:
27.02.1992
Pārstāvētās 
nozares:
Izglītība, demokrātija un pilsoniskā līdzdalība, sports, tūrisms, brīvais laiks
Saistītās 
nozares:
Pašvaldību pārvalde, kultūra

Mārtiņš Šteins

2015 - pašlaik:

Valdes loceklis, viceprezidents, interešu aizstāvības speciālists, biedrība: “Latvijas Jaunatnes padome”

2015 - pašlaik:

Priekšsēdētāja vietnieks, Latvijas Republikas simtgades jauniešu rīcības komiteja, LR Kultūras ministrija

2011 - pašlaik:

Valdes priekšsēdētājs, projektu vadītājs, aktīvists, biedrība: “Jauniešu organizācija "Nītaureņi"”

2014 - 2015 :

Jaunākais jurists, Bigbank AS Latvijas filiāle

2013 :

Informatīvā bloka izveides eksperts, biedrība "Rīgas Latviešu biedrība"

2012 - 2013:

Informācijas koordinators, biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"

2011:

Jauniešu kluba koordinators, biedrība "Sabiedrība par atklātību - Delna"

Es kandidēju uz darbu Saeimā, jo gribu ar savu darbu Latvijas labā celt iedzīvotāju uzticību Saeimai! Vēlos uzlabot bērnu un jauniešu ikdienu Latvijā, stiprināt Latvijas nevalstisko sektoru un stingri iestāties par taisnīgu valsts pārvaldi.

Mārtiņš Šteins ir aktīvs jaunietis ar divām augstākajām izglītībām, kas iegūtas Latvijas Universitātē. Darbojas vairākās nevalstiskajās organizācijās (Latvijas Jaunatnes padome, "Nītaureņi", Neatkarīgā izglītības biedrība u.c.). "Attīstībai / Par!" un "Kustībā Par!" ir no pirmsākumiem. Mārtiņš ir aizrautīgs ceļotājs.