Vidzeme
#18
Dzimšanas datums:
10.09.1964
Pārstāvētās 
nozares:
Tiesiskums un korupcijas mazināšana, demokrātija un pilsoniskā līdzdalība, uzņēmējdarbības vide, valsts pārvalde, nacionālais jautājums
Saistītās 
nozares:
Izglītība, ekonomika, reģionālā politika

Olga Veilande

2018 - pašlaik:

Vecākā eksperte Twininga projektā Azerbaidžānas nacionālajai akreditācijas institūcijai ar mērķi modernizēt un stiprināt akreditācijas sistēmu Azerbaidžānā, Vācijas, Itālijas un Latvijas nacionālo akreditācijas institūciju konsorcijs

2017 - 2018:

Valdes locekle, SIA “Latvijas nacionālais akreditācijas birojs”

2012 - 2017:

Vadītāja, SIA SAMC Valdes locekle, SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” struktūrvienība Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs

2010 - 2012:

Valdes locekle, Nodibinājums “Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds” (dibinātājs Oranje Fonds)

2009 - 2010 :

Filiāles vadītāja, SIA Gelvora (Marginalem Group)

2004 - 2006:

Risku pārvaldītāja, AAS “Balta”

Es iestāšos par valstij neraksturīgo funkciju deleģēšanu nevalstiskajām organizācijām un birokrātijas samazināšanu valsts pārvaldē. Latvijai jākļūst par valsti, kurā valsts pārvalde uzklausa sabiedrību un veicina Latvijas ilgtermiņa attīstību!

Olga Veilande ir labas pārvaldības eksperte, ieguvusi starptautisku maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā Rīgas Biznesa skolā un ekonomista diplomu Latvijas Universitātē. Olga ir sertificēta projektu vadītāja, interesējas par mediāciju un tic, ka strīdus var atrisināt sarunu ceļā. Uzskata, ka sadarbība un savlaicīga informācijas apmaiņa ir labākais veids mērķu sasniegšanai. Iestājas par no korupcijas brīvu valsts pārvaldi un par jēgpilnu valsts pārvaldību.