Vidzeme
#11
Dzimšanas datums:
04.09.1979
Pārstāvētās 
nozares:
Valsts pārvalde, kultūra
Saistītās 
nozares:
Reģionālā politika, lauku un mežu attīstība

Sintija Kvēpa

2017 - pašlaik:

Rakstniecības un mūzikas muzeja personāla vadītāja

2015 - 2016:

„Ziemeļlatvija” ārštata korespondente

2012 - 2016:

Valdro Agro, SIA ražošanas vadītāja

2005 - 2009:

Nodarbinātības valsts aģentūrā ieņemti amati: Lietvedības nodaļas vecākā referente, Lietvedības nodaļas vadītāja vietniece arhīva jautājumos un Lietvedības nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja

2003 - 2006:

Rīgas domes Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” Administratīvās nodaļas speciāliste

2003 - 2005:

Valsts zemes dienesta Administratīvā departamenta Poligrāfijas daļas Tipogrāfijas sektora speciāliste

1999 - 2003:

Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts jaunatnes iniciatīvu centra Administratīvās nodaļas speciāliste

Es kandidēju, jo vēlos dzīvot Latvijā, kurā cilvēktiesības ir tiesības katram, kur katrs jūtas drošs, novērtēts un līdzatbildīgs. Es ticu, ka Latvija var kļūt par iespēju zemi ikvienam.

Šobrīd Sintija strādā Rakstniecības un mūzikas muzejā, kurā pārvalda personāla politikas jautājumus. Līdzšinējā darba pieredze kā privātajā, tā sabiedriskajā sektorā Sintijai, ļauj precīzi definēt nepieciešamās reformas, lai valsts pārvalde kļūtu moderna, viegli pārvaldāma un uz iedzīvotāju interesēm balstīta. Sintija tic, ka katrs Latvijas iedzīvotājs ir nozīmīgs un svarīgs. Sintijai nav pieņemami meli, necieņa un ļaunprātība, viņa tic, ka tikai ar godīgu darbu, tīru sirdsapziņu un iekļaujošu politiku, Latvija var kļūt par plaukstošu un modernu valsti.