Politisko spēku apvienība.

Mūsu mērķis ir moderna un taisnīga Latvija vienotā Eiropā.

Latvijas Saeimā ir jauns iesaukums - personības ar pasaules pieredzi un labu izglītību. Cilvēki, kuri grib veidot modernu valsti un taisnīgu sabiedrību.

Mūs vieno sapnis par Latviju, kas ir iespēja visiem, nepieder dažiem un sastāv no daudziem.

Mūs vieno vērtības:

Cilvēks un Cieņa. Ikviens cilvēks ir vērtīgs un cienīts. Valsts rūpējas par ikviena cilvēka veselību, izglītību un cieņpilnām vecumdienām.

Brīvība un atbildība. Ikvienam cilvēkam ir tiesības izdarīt savas izvēles un atbildība par paša lēmumiem.

Taisnīgums un vienlīdzība. Ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības. Valsts nodrošina taisnīgu attieksmi, vienlīdzību likuma priekšā un vienādas iespējas visiem.

Saliedētība un daudzveidība. Neviens netiek atstāts novārtā. Sabiedrība atbalsta vājākos un ciena dažādo. Latvijas tauta iekļauj visu tautību līdzpilsoņus.

Jaunrade un attīstība. Valsts un sabiedrība mainās līdzi laikam, veicina jaunradi, inovatīvus risinājumus, uzņēmīgumu un radošumu.

Mūsu programmas pamatā ir visiem pieejama veselības aprūpe un izglītība visa mūža garumā, vispārēja garantēta pamatpensija, vienkārša nodokļu sistēma un atsevišķu nodokļu progresivitāte, taisnīga konkurence, industriālā stratēģija, darba ražīgums un lielākas algas, koncentrēta attīstība, dzimumu un ģimeņu līdztiesība, totāla aizsardzība, cieša Eiropas drošības integrācija, spēcīgs sabiedriskais medijs un kultūrkapitāls, tiesiska demokrātija, ekoloģisks dzīvesveids, prasmīga digitalizācija.

Mēs esam PRET atpalicību un netaisnīgumu, pret padomiju un lembergiju, pret tumsonību un vadonību, pret šovinismu un vairākuma diktatūru.

Mēs esam kustība, attīstība, izaugsme.
Trīs partijas, divi vārdi, viena apvienība.