Attīstībai / Par! programma
Latvijas Republikai

aplūkot pilnu Programmu

Mūsu apvienības mērķis ir moderna un taisnīga Latvija vienotā Eiropā.
Latvija, kas ir iespēja visiem, nepieder dažiem un sastāv no daudziem.

Taisnīga Latvija

Taisnīgā Latvijā laba veselības aprūpe bez garām rindām ir pieejama visiem. Par veselības aprūpi ikvienam gādā valsts. Pacientu līdzmaksājumi ir divreiz mazāki[1], bet mediķu algas neliek viņiem emigrēt.

Visiem ir pieejama laba izglītība vienotās skolās, kurās visu tautību un vajadzību bērni mācās kopā. Viņi gūst nākotnei svarīgākās kompetences un iemācās vismaz trīs valodas. Par skolotājiem kļūst labākie, viņi ir meistarīgi, cienīti un pienācīgi novērtēti.

Visas ģimenes ir vienlīdzīgas. Valsts atbalsta arī viena vecāka ģimenes, aizsargā pret vardarbību un pieņem Kopdzīves likumu. Pensijas pieaug stabili un notiek pāreja uz garantētu pamatpensiju.

Tiesa ir savlaicīga, neviens nav nesodāms, spēcīgi un neatkarīgi tiesībsargi vienlīdz stingri apkaro arī lielo korupciju. Konkurence ir taisnīga - bez maksātnespējas krāpniekiem, bez OIK un citām “politbiznesa” shēmām.

Darba algas ir lielākas, bet darba nodokļi - mazāki. Nodokļus maksāt ir viegli un ērti, to dara visi, bet no maziem ienākumiem un par maziem īpašumiem tie ir zemāki.

Taisnīgā Latvijā cilvēki paliek un atgriežas, jo šeit ikvienu ciena un gaida. Latvijas pilsoņi pasaulē pieder Latvijai - caur kultūru, valodu un lietišķām saitēm.

Moderna Latvija

Modernā Latvijā ražošana vairāk attīstās reģionos, bet eksportējami pakalpojumi - Rīgā. Valsts un Eiropas investīcijas iegulda sabiedriskajā infrastruktūrā, inovācijās un digitalizācijā. Attīstību pārdomāti koncentrē 30 centros. Valstij ir proaktīva industriālā stratēģija, tā atbalsta īstus savu nozaru “nacionālos čempionus”.

Modernā Latvijā cilvēki norēķinās un balso elektroniski, ar auto brauc kopā, vairāk strādā jaunuzņēmumos, mācās tiešsaistē, pastāvīgi apgūst jaunas tehnoloģijas. Valsts ikvienam sniedz atbalstu tālākizglītībai visa mūža garumā.

Modernas Latvijas ekonomika ir zaļa un digitāla. Augstskolas ir atvērtas pasaules pieredzei. Latvija eksportē augsto tehnoloģiju, izglītības un veselības pakalpojumus, bet importē talantus. Valsts pārvalde ir draudzīga, atvērta un slaida.

Roboti un mašīnintelekts aizstāj rutīnas darbus un strauji palielina darba ražīgumu. Izglītība attīsta radošumu, kritisko domāšanu, spēju sadarboties un risināt sarežģītas problēmas.

Modernā Latvijā lauki zeļ, vidi un ainavas saudzē un kopj, nevis noplicina ar pesticīdiem. Visi bērni skolās saņem ekoloģisku pārtiku, bioloģiskā daudzveidība un mežu bagātības pieaug, atkritumus sašķiro un pārstrādā, bet par pārmērīgiem izmešiem soda ar nodokļiem.

Dziesmu svētki, laikmetīgā kultūra, uzticami mediji, spēcīga valstiskā piederība un demokrātiskā līdzdalība veido modernas Latvijas gara spēku.

Vienota Eiropa

Latvija iekļaujas Eiropas kodolā - ciešāk integrētā eirozonā un vienotā tirgū, Eiropas aizsardzības, drošības, iekšlietu savienībās. Vienotā Eiropa garantē Latvijas drošību. Tā ir vairogs pret masveida imigrāciju, terorismu un autoritārismu, nodrošina likuma varu un liberālu demokrātiju.

Latvija konsekventi izpilda aizsardzības budžeta saistības NATO un balsta aizsardzību alianses spēku plašākā klātbūtnē Latvijā un sabiedrības visaptverošā izturētspējā pret daudzveidīgiem apdraudējumiem.

Vienotā Eiropā ir taisnīga konkurence starp dažādu valstu uzņēmējiem un lauksaimniekiem, taisnīgs atbalsts reģionu attīstībai, patiesi vienots tirgus un budžets, un patiesa solidaritāte grūtos brīžos.

Mūsu plāns:

 • ievērojami samazināt pacientu līdzmaksājumus un atcelt veselības aprūpes ierobežošanas likumu[2]
 • palielināt minimālo algu un neapliekamo minimumu līdz 500 eiro mēnesī[3]
 • divkāršot medicīnas māsu algas[4]
 • desmit gados divkāršot vidējo pensiju[5]
 • noteikt ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamu minimumu[6]
 • likvidēt bērnunamus un dot iespēju ikvienam bērnam dzīvot ģimenē
 • pilnveidot skolu tīklu, celt skolotāju meistarību un atalgojumu[7]
 • atvērt augstskolas profesoriem un zinātniekiem no visas pasaules
 • reformēt un koncentrēt zinātnisko darbību, trīskāršot tās finansējumu[8]
 • divkāršot Valsts Kultūrkapitāla finansējumu[9]
 • samazināt pašvaldību skaitu vismaz trīs reizes[10]
 • novērtēt visu lēmumu iespējamo ietekmi uz nevienlīdzību un neatbalstīt tos, kuri to var padziļināt
 • piešķirt Latvijas pilsonību visiem nepilngadīgajiem Latvijas nepilsoņu bērniem[11]
 • kāpināt nodokļu ieņēmumus līdz 35% no IKP[12], ievērojami samazinot ēnu ekonomiku[13], paplašinot nodokļu bāzi, atceļot izņēmumus un padarot nodokļu sistēmu progresīvāku un caurspīdīgāku[14]

Mēs esam jauns spēks Latvijai. Saki attīstībai par!

4000 zīmju programma citās valodās

Pieejami lejupielādejami varianti 4000 zīmju programmai

Audio versijas

4000 zīmju programma pieejama arī audioversijās.

4000 zīmju programma


4000 zīmju programma vieglā valodā


[1] No pašreizējiem 40% līdz 20% no sabiedrības kopējiem izdevumiem par veselības aprūpi

[2] Veselības aprūpes finansēšanas likums, kurš ierobežo plānveida medicīnas pakalpojumu pieejamību simtiem tūkstošu Latvijas iedzīvotāju

[3] 2018. gadā minimālā alga ir 430 eiro, neapliekamais minimums 200 eiro, pensiju neapliekamais minimums - 250 eiro mēnesī

[4] 2018. gadā medicīnas māsu algas ir 675 eiro ambulatorās un 929 eiro stacionārās iestādēs

[5] Tas ir, no 320 eiro 2017. gadā līdz 640 eiro 10 gados ar pieaugumu +8% gadā (2017. gadā vidējā pensija palielinājās par +7%, salīdzinot ar 2016. gadu)

[6] 40000 EUR no vienam cilvēkam piederošo nekustamo īpašumu kadastra vērtības

[7] Pedagoga minimālo algu no pašreizējiem 680 līdz vismaz 1000 eiro

[8] No 25 miljoniem 2018. gadā līdz 75 miljoniem 2023. gadā

[9] No 10 miljoniem 2018. gadā līdz 20 miljoniem eiro 2023. gadā

[10] Apvienojot pašreizējās 119 pašvaldības ne vairāk kā 40 lielākās un spēcīgākās pašvaldībās

[11] Automātiski piešķirt atzīšanas kārtībā Latvijas pilsonību Latvijā dzimušiem nepilsoņu bērniem vecumā līdz 15 gadiem, kur vēl nav Latvijas pilsoņi (ja vien vecāki tam skaidri neiebilst)

[12] No 32% IKP nodokļu ieņēmumos pašlaik

[13] No pašreizējiem 22% līdz 15% noIKP

[14] Obligātā ienākumu/īpašumu ikgadējā deklarēšana; uzņēmumu nodokļu/algu maksāšanas rādītāju publiskošana un budžeta ieņēmumu izlietojuma elektronisks rīks