Evita Goša

Ir ieguvusi kvalitatīvu juridisko izglītību vairākās ārvalstu universitātēs un strādājusi jurisprudencē gandrīz 20 gadus, iestājoties par pierādījumos balstītu politiku. Evita dibināja "Attīstībai / Par!", jo ir par iekļaujošu sabiedrību, neiecietības, vardarbības un diskriminācijas izskaušanu, ģimeņu līdztiesību, cilvēku tiesībām un iespējām veidot dzīvi pēc saviem ieskatiem, tiesiskumu un principa "viens likums - viena taisnība visiem" iedzīvināšanu. Evita ir apvienību veidojošās partijas Kustība "Par!" valdes locekle.

Citi valdes locekļi