Juris Pūce konsultāciju laikā ATR apspriedis ar vairāk nekā tūkstoti pašvaldību pārstāvjiem

02.08.2019

foto no Ķekavas novada pašvaldības arhīva


Rīgā, 2019.gada 2.augustā – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce ir noslēdzis konsultācijas ar pašvaldību deputātiem par sabiedriskai apspriešanai izvirzīto administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli. Jau nākamnedēļ sāksies tikšanās ar iedzīvotājiem. 

Apmeklēti 30 administratīvie centri un 114 pašvaldības

Konsultācijas tika uzsāktas šī gada 27.maijā Preiļos, un pēdējā tikšanās ar vietējās varas pārstāvjiem norisinājās šodien, 2.augustā Daugavpilī. Teju trīs mēnešu laikā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji un ministrijas pieaicinātie eksperti kopā ar ministru Juris Pūci apmeklēja 30 piedāvāto jauno novadu administratīvos centrus, tiekoties ar visiem novadu pārstāvjiem.

Konsultācijās piedalījušies 947 deputāti

Ministrs ticies ar vairāk nekā tūkstoš konsultāciju apmeklētājiem. Uz sarunām aicinot deputātus no 114 pašvaldībām, konsultācijās piedalījušies 947 deputāti jeb 63% no kopējā attiecīgajās pašvaldībās esošā deputātu skaita. No Apes, Tērvetes, Ventspils un Alsungas novadiem uz konsultācijām bija ieradušies visi domes pārstāvji. Savukārt Zilupes un Strenču novadus konsultācijās pārstāvēja tikai pa vienam deputātam. Konsultācijas apmeklēja arī 365 citi interesenti, lielākoties pašvaldību darbinieki, uzņēmēji un iedzīvotāji. Pēc konsultācijām ar pašvaldībām ministrija un pieaicinātie eksperti apkopos saņemto informāciju un ierosinājumus, lai izstrādātu konceptuālo ziņojumu par administratīvi teritoriālo iedalījumu, kas augusta beigās tiks iesniegts Ministru Kabinetā un Saeimā izvērtēšanai.

Juris Pūce: “Notikušajās 30 tikšanās esmu saticis vairumu Latvijas pašvaldību deputātu. Esmu apmierināts, ka lielākā daļa ir noskaņoti meklēt labāko risinājumu administratīvi teritoriālajai reformai. Viņu ieteikumus izvērtējam, tos, kurus pamato dati, iespēju robežās ņemsim vērā. Jau augusta vidū saskaņošanas ceļu uzsāks konceptuālais ziņojums un reformas likumprojekts. Jau oktobrī par tiem lems Ministru kabinets. Administratīvi teritoriālā reforma notiks, un, kāda tā būs, tas būs mūsu kopīga darba rezultāts.”

Apspriestie temati konsultāciju laikā un atbalsta programmas 

Konsultāciju laikā tika apspriesta ne tikai karte un iedalījuma modelis, bet arī citas ar pašvaldību darbību saistītas tēmas, no kurām biežāk tika pieminēti jautājumi par reformas ieviešanas procesu, ceļu stāvokli, novadu pārstāvniecību, un pakalpojumu pieejamību. Ministrija konsultāciju laikā informēja, ka būs pieejamas vairākas atbalsta programmas. 2020. un 2021. gada valsts budžetā plānots pieprasīt finansējumu, lai sniegtu atbalstu pašvaldībām apvienošanās projektu izstrādei un citiem papildu izdevumiem, lai 2021. gadā tās veiksmīgi uzsāktu jaunā novada darbību. Tāpat arī pieprasīts finansējumus, lai atbalstītu jaunu attīstības dokumentu izstrādi apvienotajiem novadiem, kā arī 2020. gadā ministrijā plānots izstrādāt novadu apvienošanas rokasgrāmatu – metodiku, kas palīdzētu novadiem veikt apvienošanas procesu un uzsākt darbu. Savukārt ceļu stāvokļa uzlabošanai ministrija kopā ar Latvijas Valsts ceļiem ir izstrādājusi investīciju programmu trim gadiem prioritāri sakārtojamo autoceļu uzlabošanai.

Jau drīzumā sāksies pirmās tikšanās ar iedzīvotājiem 

Sabiedriskā apspriešana turpinās, un jau nākamnedēļ ministrs sāks tikšanās ar iedzīvotājiem. Pirmā šāda tikšanās notiks 7. augustā Apē. Apspriedes ar iedzīvotājiem ilgs līdz nākamā gada maijam. Jau pašlaik iedzīvotājiem ir iespējams zvanīt uz īpašu ATR zvanu centru un rakstīt uz reformas e-pastu, lai izteiktu savu viedokli un gūtu atbildes uz jautājumiem.