Pūce: ir jāizmanto digitālās transformācijas sniegtās priekšrocības

19.05.2020

Ministru kabinets ir apstiprinājis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto informatīvo ziņojumu “Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Urzulas fon der Leienas vadītās Eiropas Komisijas publicēto digitālo pakotni – redzējumu par Eiropas digitālas nākotnes veidošanu” Ziņojumā ir definēts mērķis attīstīt visiem pieejamāku digitālo sabiedrību, norādītas plašās mākslīgā intelekta izmantošanas iespējas, kā arī skaidrotas digitālās transformācijas sniegtās priekšrocības ekonomikas dinamikas un sabiedrības atvērtības veicināšanai. 

Digitālā transformācija ir viens no virzieniem uz konkurētspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku. Inovatīvu produktu radīšana, izmantojot mākslīgā intelekta piedāvātās iespējas, veicina ne tikai ekonomikas attīstību, bet arī rada labvēlīgu vidi zaļajām investīcijām, kas stiprina ilgtspējīgu sabiedrības attīstību. ES paredz izveidot arī augsta riska mākslīgā intelekta sertificēšnas un uzraudzības jomu, lai stiprinātu kiberdrošību.

Ministrs Juris Pūce (AP!): “Mums jāstrādā, lai Latvijā turpinātu attīstīt labvēlīgu un modernu dzīves telpu, kas balstīta mūsdienu tehnoloģiju izmantošanas iespēju pilnveidē. Iedzīvotājiem, uzņēmumiem un to darbiniekiem, kā arī valsts un pašvaldību pārvaldē jānodrošina ērti izmantojamas digitalizācijas sniegtās priekšrocības. Tās var izpausties kā ērti lietojami valsts un pašvaldību pakalpojumi, moderna un caurskatāma pārvaldība, viedi risinājumi pilsētu, reģionu un apkārtējās vides attīstībai, kas ietver efektīvu dabas resursu izmantošanu un aprites ekonomikas ieviešanu. Turklāt pasaulē COVID-19 raisītā krīze māca, cik būtiski nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktību, tas izdarāms izmantojot digitālus risinājumus.”

EK piedāvā redzējumu, kas nosaka ES izaugsmes stratēģijas digitālajā pilnveidē. Tajā ietilpst politikas mērķi un rīcības virzieni digitālajā attīstībā – paziņojums par Eiropas Digitālās nākotnes veidošanu, Eiropas datu stratēģija, kā arī Baltā grāmata par mākslīgo intelektu, kas skaidro Eiropas pieeju izcilībai un datu uzticamībai. Eiropas sniegtais piedāvājums attīstu arī Latvijas uzņēmējdarbības un publiskā sektora ģenerēto datu apjoma brīvu apriti ES, kas līdz ar to, veidotu dinamiskāku ekonomikas datu attīstību un sniegtu atbalstu arī mazajiem vidējiem uzņēmumiem.

Digitālas ekonomikas iespēju un priekšrocību izmantošanai īpaši svarīgi ir uzlabot iedzīvotāju un darbinieku digitālās prasmes, integrēt digitālās tehnoloģijas uzņēmumos, pārkvalificēt darbiniekus atbilstoši digitālā laikmeta darbatirgus prasībām un palielināt speciālistu skaitu jomās, kas rada risinājumus digitālai ekonomikai un sabiedrībai. Ar to palīdzību padarītu Latviju un ES par labvēlīgu un modernu dzīves telpu, kas ir balstīta mūsdienu tehnoloģiju izmantošanā.

Vienotas valodas infrastruktūras veidošana Eiropā, proti, nodrošinot, ka mašīntulkošanas pakalpojumi ir pieejami ES iedzīvotājiem savā dzimtajā valodā, pavērtu plašākas iespējas uzņēmējdarbībā. Latvijas uzņēmumi jau tagad ir starp Eiropas līderiem, veidojot valodu tehnoloģiju risinājumus, tostarp, mašīntulkošanu, kur plaši izmantota mākslīgā intelekta tehnoloģija.

Mākslīgā intelekta risinājumi ir jāpiemēro atbildīgi, ievērojot pamattiesības, kas jo īpaši garantētas Eiropas Cilvēktiesību konvencijā un Eiropas Padomes Konvencijā par personas datu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi.