Aicina vienkāršot pacienta iespējas paust savu gribu

15.06.2021

Darba grupas "Par ārpus laulības savienībā dzīvojošo pāru sociālās aizsardzības mehānisma izstrādi" vadītājIlmārDūrītis šodien, 15. jūnijā, Saeimā prezentēja izstrādātos priekšlikumus izmaiņām Pacientu tiesību likumā. Tie paredz paplašināt un vienkāršot pacienta iespējas paust savu gribu – iespēju pirms tam vai ierodoties medicīnas iestādē, mutiski vai rakstiski informēt personālu par pārstāvi, kuram jāsniedz ziņas par ārstēšanu un kurš var pieņemt lēmumu par tālāko ārstēšanu gadījumā, ja pacients zaudē lemtspēju. 

Atbilstoši patreiz spēkā esošajam regulējumam prioritāte pieņemt lēmumu par pacienta piekrišanu ārstniecībai tiek noteikta pacienta laulātajam, bet ja tāda nav, tad tuvākajiem radiniekiem. 

Pacientam nonākot ārstniecības iestādē, esošais Pacientu tiesību likums šobrīd neparedz pacienta pilnvarotajai personai prioritāri pieņemt lēmumu par ārstniecību, ja pacientam ir reģistrēta laulība vai arī pacientam ir dzīvi tuvākie radinieki. Rezultātā var veidoties situācijas, kad faktiskais ģimenes loceklis un pacientam visutuvākais cilvēks, kas pārzina pacienta vēlmes un intereses,šai situācija ir beztiesīgs un pat nevar saņemt informāciju par ārstēšanas gaitu. Lai iegūtu šādas tiesības, ir jābūt iepriekš nokārtotam notariālam pilnvarojumam, kas ir salīdzinoši dārgs un sarežģīts process un reti kad tiek realizēts. Attiecīgi lēmumu pieņemšana var būt apgrūtināta, un tas apdraud pacienta intereses un sarežģī ārstniecības darbu, īpaši, kad laika ir maz.

Attiecībā uz ārpuslaulībā dzīvojošām ģimenēm šī problēma ir īpaši aktuāla. Saskaņā ar statistikas datiem situācija bieži ir neviennozīmīga: Latvijas sabiedrību veido dažādas ģimenes.Tikai 62% bērnu piedzimst savienībā, kura savas tiesiskās attiecības reģistrējušas laulībā1 ,  tāpat bieži sastopama situācija, kad laulātie nav pabeiguši laulības šķiršanas procesu, bet veido savu faktisko ģimenes dzīvi ar citu personu. 

Darba grupas rosinātie grozījumi paredz paplašināt un nostiprināt visu pacientindividuālo brīvību izvēlēties savu pārstāvi vienkāršā un pieejamā veidā – veselības iestādes uzņemšanā, vai jau pirms tam. Tas būtiski atvieglos šī jautājuma risināšanu gan pacientam, ganārstiem, kas arī ir ļoti svarīgi. Šāda tiesiskā regulējuma trūkuma dēļ rodaskomplicētas situācijas, kad pacienta griba atšķiras no likumā noteiktās kārtības un ārstniecības personāls nonāk cilvēcīgi sarežģītu izvēļu priekšā. Ir svarīgi rūpēties gan par pacienta interešu ievērošanu, gan par ārstu aizsardzību likuma ietvaros,” – tā darba grupas vadītājs Ilmārs Dūrītis

Saeimas Sociālo un darba lietu komisija darba grupu “Par ārpus laulības savienībā dzīvojošo pāru sociālās aizsardzības mehānisma izstrādi” deputāta un Veselības ministrijas parlamentārā sekretāra Ilmāra Dūrīša vadībā izveidoja2021. gadafebruārī. Darba grupas mērķis ir izstrādāt priekšlikumus, lai nodrošinātu Satversmes Tiesas 2020. gada 12. novembra sprieduma izpildi un rast risinājumus ārpuslaulības savienībā dzīvojošu pāru sociālai un tiesiskai aizsardzībai. 
1sk. Demogrāfija 2020. Statistisko datu krājums. Rīga: Centrālā statistikas pārvalde, 2020, 47., Pieejams: https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/meklet-tema/417-demografija-2020