Artis Pabriks: Visaptverošas valsts aizsardzības mērķis ir visas sabiedrības gatavība aizsargāt Latviju

02.04.2019

Šodien, 2. aprīlī, Ministru kabinets atbalstīja visaptverošas valsts aizsardzības jautājumu koordinācijas darba grupas izveidi, par tās vadītāju ieceļot Ministru prezidenta biedru, aizsardzības ministru Arti Pabriku un piešķirot viņam pilnvaras vadīt un koordinēt visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu Latvijā. 

Visaptverošas valsts aizsardzības mērķis ir katra indivīda, visas sabiedrības, privātā sektora un valsts institūciju gatavība aizsargāt valsti.


"Visaptveroša valsts aizsardzība" nozīmē, ka katra nozare savā ikdienas darbībā apzinās savus pienākumus krīzes situācijā. Visaptverošas valsts aizsardzības ieviešana Latvijā ir būtiska, jo, ņemot vērā mūsdienu drošības izaicinājumus, nopietnas krīzes gadījumā drošības nodrošināšanai būtu nepieciešama visas sabiedrības iesaiste,” uzsvēra aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

Darba grupas izveides mērķis ir veicināt nozaru ministriju vienotu izpratni un sadarbību visaptverošas valsts aizsardzības jomā stratēģiskā līmenī, un to veidos visi nozaru ministri, nodrošinot politiska līmeņa pārraudzību un koordināciju ar visaptverošo valsts aizsardzību saistītos jautājumos. 

Darba grupa risinās konceptuālus, ar visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu un funkcionēšanu saistītus jautājumus, ja nepieciešams, sagatavojot un virzot lēmumprojektus izskatīšanai Ministru kabinetā. Tās uzdevums būs pieņemt lēmumus attiecībā uz izaicinājumiem saistībā ar visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu, piemēram, tādās jomās kā tautsaimniecības noturība, valsts un sabiedrības funkcionēšanai vitāli svarīgu pakalpojumu nodrošināšana, valsts kiberdrošības veicināšana, kā arī industriju un privātā sektora iesaistes veicināšana. 

Darba grupa visaptverošas valsts aizsardzības koordinācijai Latvijā izveidota, ņemot vērā Skandināvijas valstu un Igaunijas praksi visaptverošas valsts aizsardzības jautājumu risināšanā. 


Šāda visaptveroša pieeja valsts aizsardzībai spēs ilgtermiņā nodrošināt Latvijas iedzīvotāju atbildīgu attieksmi pret valsti un tās drošību, mazināt plaisu starp iedzīvotājiem un valsts pārvaldes institūcijām, kā arī novērst šķelšanos starp Latvijas iedzīvotājiem.


Visaptverošas valsts aizsardzības ieviešanas sākotnējā posmā plānots fokusēties uz militāro spēju attīstību un aizsardzības stratēģiju pilnveidošanu, sadarbības sekmēšanu starp privāto un publisko sektoru aizsardzības jomā, valstiskuma pamatu pasniegšanu Latvijas skolās un sabiedrības izglītošanu, civilo aizsardzību, psiholoģisko aizsardzību, stratēģisko komunikāciju un tautsaimniecības noturību. 

Līdz 2019. gada 1. septembrim valsts institūcijas Aizsardzības ministrijai iesniegs savu izvērtējumu un rīcībpolitikas priekšlikumus par visaptverošas valsts aizsardzības ieviešanu. Aizsardzības ministrija ir ieinteresēta plašā diskusijā ne tikai starp valsts institūcijām, bet sagaida arī sabiedrības priekšlikumus, kā stiprināt valsts aizsardzību.

Foto: Valsts kanceleja