Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padome diskutē par digitālās Eiropas nākotni pēc 2020. gada

07.06.2019

Šodien Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) parlamentārā sekretāra Artūra Toma Pleša vadītā Latvijas delegācija Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes (Padomes) sanāksmē Luksemburgā piedalījās politiskajās debatēs par digitālās Eiropas nākotni.

VARAM parlamentārais sekretārs Artūrs Toms Plešs: “Digitālās konkurētspējas attīstības veicināšana sniegs būtiskus ieguvumus gan sabiedrībai, gan ekonomikai. Tehnoloģiju attīstība var uzlabot uzņēmumu konkurētspēju, veicinot labvēlīgāku vidi inovācijām, jauniem pakalpojumiem, kas savukārt var pozitīvi ietekmēt iedzīvotāju ikdienu. Eiropas valstīm ir jāstrādā kopā, lai pilnībā izmantotu digitālās attīstības un mākslīgā intelekta radītās iespējas”.

Latvija atbalsta vienota digitālā tirgus izveidi

Latvijas pārstāvis atbalstīja Padomes secinājumus un uzsvēra nepieciešamību turpināt iesākto darbu, lai izveidotu patiesu digitālo vienoto tirgu, radot tam atbilstošu uzticamu un drošu infrastruktūru ar vislabāko iespējamo savienojamību, kā arī nodrošinātu digitālajam laikmetam atbilstošas prasmes.

Tāpat akcentēja Eiropas uzņēmumu, īpaši mazo vidējo uzņēmumu un jaunuzņēmumu attīstības veicināšanu, radot priekšnosacījumus inovatīvu privātā sektora un publisko pakalpojumu izstrādei, produktivitātes celšanai un ekonomiskai izaugsmei.

Mākslīgais intelekts, superdatori, kiberdrošība ir Eiropas sratēģiskie mērķi

Sanāksmes dalībnieki diskutēja un apstiprināja secinājumus par digitalizētās Eiropas nākotni pēc 2020.gada, turpinot 1.marta Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes neformālās sanāksmes debates, kurās apsprieda Stratēģiju par Digitālu Eiropu pēc 2020.gada: “Digitālās un ekonomiskās konkurētspējas veicināšana visā Savienībā un digitālā kohēzija”.

Stratēģijas secinājumos izcelts atbalsts tādām jomām kā mākslīgais intelekts, superdatori, kiberdrošība, digitālo prasmju attīstīšana un valstu pārvalžu digitalizācija, kas palīdzētu īstenot Eiropas Savienības uzstādīto prioritāti – vienotā digitālā tirgus izveidi. Tādējādi tiktu virzīta ekonomiskā attīstība, veicinātas jaunas iespējas, kas radītu jaunus produktus un pakalpojumus.

Padomes sanāksmē pievērsās arī nākotnes prioritāšu izvirzīšanai, uzsverot  nepieciešamību turpināt iesākto darbu, lai izveidotu patiesu digitālo vienoto tirgu.