Lielo datu samitā VARAM iepazīstina ar Latvijas kā datos balstītas sabiedrības attīstības koncepciju

28.06.2019

Rīga, 2019.gada 26. jūnijs – šodien Lielo datu privātās un publiskās partnerības samitā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) iepazīstina ar Latvijas kā datos balstīta sabiedrības attīstības koncepciju, kas, attīstot un nostiprinot mākslīgā intelekta un atvērto datu politiku, veicinās tādu inovatīvu starpnozaru produktu un pakalpojumu attīstību, kas balstās digitālajās tehnoloģijās.

Lai arī turpmāk spētu dinamiski virzīties uz priekšu valsts rīcībā esošo datu efektīvākā izmantošanā,  VARAM šobrīd izstrādā “Latvijas Atvērto datu stratēģiju” kā arī “Latvijas mākslīgā intelekta stratēģiju”, kas ir viena no galvenajām Eiropas Savienības prioritātēm tehnoloģiju attīstības jomā. Atvērto datu stratēģijas mērķis ir veicināt Latvijas valsts pārvaldes iestādes to rīcībā esošos datus padarīt atkalizmantojamus un tādā veidā veicināt jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu.

Augstās tehnoloģijas kļūst aiz vien nozīmīgākas

“Lielie dati, mākslīgais intelekts ir nozīmīgas tehnoloģijas, kas jau šodien maina mūsu ikdienu un tiek izmantoti labāku lēmumu pieņemšanā. Tā, piemēram, lielie dati palīdz uzskatāmi identificēt sociālekonomiskās atšķirības starp Latvijas reģioniem, un tas ļauj pieņemt izsvērtus lēmums administratīvi teritoriālās reformas ietvaros. Ir skaidrs, ka publiskā un privātā sektora sadarbība augsto tehnoloģiju jomā ieņems aizvien nozīmīgāku lomu,” atzīmēja VARAM parlamentārais sekretārs Artūrs Toms Plešs pasākuma atklāšanas uzrunā.

Publiskais sektors rada lielu daudzumu datu un informācijas – piemēram,  meteoroloģiskie dati, digitālās kartes, statistikas dati, kā arī juridiskās normas. Šī informācija un dati ir būtiska digitālās ekonomikas sastāvdaļa, kas var sekmēt digitālo izaugsmi. Šādu izejmateriālu pieejamība ne tikai sekmē uz datiem balstītu pakalpojumu un produktu izveidi, bet arī efektīvāku valsts un privātā sektora pakalpojumu kvalitāti un datos balstītu lēmumu pieņemšanu.

Datu atvēršana sekmē attīstību, uzlabo caurskatāmību un veicina uzticību publiskajai pārvaldei

Datu atvēršana veicina  valsts pārvaldes atvērtību un caurskatāmību – jo vairāk datu tiek nodots sabiedrībai, jo vairāk tiek uzlabota savstarpējā uzticēšanās starp valsti un sabiedrību. Valsts iestādēm saskaņā ar likumu nav otrreiz jāsniedz informācija, kas jau ir pieejama – līdz ar to iestādēm mazinās administratīvais slogs, atbildot uz iesniegumiem un vēstulēm, tiek dota iespēja automatizēt informācijas ieguvi starp iestādēm. Datu atvēršana sekmēs datos balstītas sabiedrības un valsts attīstību, ļaujot privātajam sektoram, konkurējot savstarpēji un ar valsti, veidot ērtākus publiskos pakalpojumus. Šobrīd Latvija ar lielām cerībām gaida Eiropas Komisijas lēmumus par Publiskā sektora atkalizmantošanas direktīvas grozījumiem, kas paredz visās Eiropas Savienības dalībvalstīs atvērt augstvērtīgās datu kopas, tai skaitā lielos un reāllaika datus – tas sekmēs starptautisku datu savietojamību un izmantojamību gan valstij, gan lielajiem un mazajiem uzņēmējiem.

Lielo datu privātās un publiskās partnerības samits (BDV PPP Summit) ir vērienīgākais Eiropas pasākums lielo datu  un mākslīgā intelekta jomā, kurā piedalās ap 200 lielo datu un mākslīgā intelekta ekspertu un Eiropas Savienības politikas veidotāju. Samita mērķis ir apzināt AI jomas, kurās Eiropa var kļūt par globālu līderi, un veidot publisko un privāto partnerību šīs līderības nodrošināšanai. Samitu organizē Lielo Datu asociācija un Eiropas Komisija, sadarbībā ar VARAM un uzņēmumu Tilde.

Foto: Tilde