Artūrs Toms Plešs: Ideāla ziema, lai brauktu ar velo

29.01.2020

Artūrs Toms Plešs, "Attīstībai / Par!" frakcijas vadītāja vietnieks un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs, par risinājumumiem velosatiksmes attīstībai un mūsdienīgākas un videi draudzīgākas transporta sistēmas veidošanai Veloforuma atklāšanā.

2019. gads ir bijis siltākais Latvijas novērojumu vēsturē, pārspēti 14 diennakts maksimālās gaisa temperatūras rekordi. Bet uz šiem klimata pārmaiņu izaicinājumiem var skatīties arī no pozitīvās puses – mums ir “ideāla ziema, lai brauktu ar velo”. Šodien pievērsīsim uzmanību pilsētu attīstībai. Rīgas metropoles areāls ir īpaši aktīvs un nozīmīgs mūsu starptautiskajai konkurētspējai. Mums jāveido ilgtspējīga un savienota, multimodāla transporta sistēma ar zemu siltumnīcas efekta gāzu jeb SEG emisiju līmeni.

Mēs visi vēlamies dzīvot labāk un videi draudzīgāk, nezaudējot iespējas nokļūt no punkta A uz punktu B. Viena no komponentēm videi draudzīgai dzīvei ir ilgtspējīgs transports un tas nav iedomājams bez velotransporta un citiem mikromobilitātes risinājumiem kā elektriskajiem skrejriteņiem, kas kopā ar sabiedrisko transportu palīdzētu mums tuvināties klimata mērķu sasniegšanai.

Mēs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā strādājam ar jautājumiem, kas skar ietekmes uz vidi un klimata pārmaiņu mazināšanu, mūsu darbu rezultātā nodrošināts finansējums vides un dabas aizsardzībai, pieņemts lēmums par depozītsistēmas ieviešanu, esam stiprinājuši vides institūciju kapacitāti, ir panākumi digitalizācijas jomā, ministrijai ir dienesta velosipēdi un pieņemti dokumenti, kas apliecina mūsu apņemšanos mazināt klimata pārmaiņas. 2019. gada 31. oktobrī Baltijas vides ministru sanāksmē mūsu ministrs Juris Pūce parakstīja Baltijas valstu kopīgo klimata deklarāciju, apliecinot valstu vienoto virzību uz klimatneitralitāti ilgtermiņā.

Lai rastu risinājumus mobilitātes jomā, jau ir sperts pirmais solis.  2018. gadā Ministru kabinets ir pieņēmis Velosatiksmes attīstības plānu 2018.-2020. gadam, kas deva zaļo gaismu mūsu šīsdienas Velo Forumam.

Latvija apņēmusies samazināt SEG emisiju apjomu līdz 2030. gadam vismaz par 6%. Tas nozīmē, ka transporta sektora “zaļināšanā” būtiska loma ir arī velo satiksmes dalībniekiem.  Mūsu šodienas uzdevums ir uzsākt diskusiju, lai varētu atbildēt uz jautājumu  kā attīstīt velosatiksmi, lai visi maksimāli iegūtu! Novēlu jums sadzirdēt vienam otru, apmainīties ar zināšanām un viedokļiem, un kopīgi sadarbojoties rast atbildi uz šo jautājumu.

Lai mums labi ripo!