Atbalstītas Iekšlietu ministrijas 2022. gada prioritātes: investīcijas atalgojuma izlīdzināšanā un strukturāli projekti nozares attīstībai

27.09.2021

Piektdien, 24. septembrī, Ministru kabinets diskusijās par   2022. gada valsts budžetu atbalstīja vairākus nozīmīgus Iekšlietu   ministrijas pieprasījumus, lai stiprinātu nozares un dienestu darbu.

2022.gada budžets ir nozīmīgs solis pretim tam, lai cilvēki,  kuri strādā iekšlietu nozarē, saņemtu taisnīgu darba samaksu par valsts  iekšējās drošības stiprināšanu. Esmu gandarīta, ka varam atbalstīt  robežsargus un policistus, kuri nodrošina gan Covid-19 ierobežojumu  kontroli, gan sargā mūsu valsts robežas, kā arī ugunsdzēsējus glābējus,  kuriem ārkārtīgi nepieciešams jaunas automašīnas un jauns aprīkojums. 
Ir sperti arī vairāki nozīmīgi soļi pretim efektīvai un  mūsdienīgai iekšlietu dienestu izglītības sistēmai, kas ir bijusi viena  no manām prioritātēm, kad kļuvu par iekšlietu ministri. Šis ir nozīmīgs  pagrieziena punkts, kad varēsim sākt runāt par nozīmīgām investīcijām  tieši iekšlietu nozares cilvēkkapitālā. Izglītoti, novērtēti iekšlietu  dienestu cilvēki ir tie, kuri veido sabiedrības kopējo drošības sajūtu.  Par šo atbalstu un ieguldīto darbu esmu pateicīga arī kolēģiem valdībā  un Iekšlietu ministrijā strādājošajiem,” atzīmēja iekšlietu ministre Marija Golubeva.

Valsts kontrole savā revīzijas ziņojumā uzsvērusi, ka izmeklētāju  mēnešalga būtu pielīdzināma prokurora mēnešalgai, taču līdz šim esošā Iekšlietu ministrijas budžeta ietvaros šo ieteikumu nebija iespējams  sasniegt. Iekšlietu nozares iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta  pakāpēm, kuras veic izmeklēšanu īpaši sarežģītās, smagu vai sevišķi  smagu starpreģionāla vai starptautiska rakstura noziegumu lietās,  mēnešalgas līdz šim būtiski atpalika no rajona prokurora mēnešalgas.  Latvija ir izvirzījusi mērķi uzlabot izmeklēšanas efektivitāti noziedzīgu nodarījumu ekonomikas un finanšu jomā, kas nebija  sasniedzams, nenodrošinot līdzvērtīgu atlīdzību. 2022. gada budžetā paredzēts, ka izmeklētājiem vidējais mēnešalgas pieaugums būs 120 – 600  eiro.

2022. gada budžetā arī paredzēts izlīdzināt vidējo  mēnešalgu iekšlietu dienestos, lai nodrošinātu mēnešalgas palielināšanu  viszemāk atalgotajām amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.  Vidējais mēnešalgas pieaugums 2022. gadā Valsts robežsardzē un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā  plānots 105 eiro apmērā.

Tāpat piešķīrums ļaus robežsargiem nodrošināt speciālās piemaksas par  robežkontroles mobilitāti un stiprināšanu. Noziegumi, kas vērsti pret  valsts robežas drošību, ir ļoti labi organizēti, savukārt Valsts  robežsardzei ir specifiski dienesta pienākumu pildīšanas nosacījumi –  lai nokļūtu pienākumu izpildes vietā uz valsts robežas, robežsargiem  jāizmanto personiskais transports. Lai segtu šos izdevumus, kas saistīti  ar pienākumu izpildi, tiks noteikts, ka  speciālās piemaksas var  sasniegt 300 eiro mēnesī.

Piešķirti līdzekļi arī Valsts policijas amatpersonu izglītības  sistēmas pilnveidei. Tiks izveidots izmeklētāju apmācības centrs Valsts  policijas koledžā, kā arī augstākās izglītības programmas sadarbībā ar  Rīgas Stradiņa universitāti.

2022. gada budžetā piešķirti arī  līdzekļi Valsts policijas transportlīdzekļu nomai un izpirkšanai un  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālo transportlīdzekļu  iegādei. Šis piešķīrums nodrošinās gan policistu, gan ugunsdzēsēju  mobilitāti, kā arī būs nozīmīgs posms, lai ieviestu reaģējošo policistu,  mobilos iecirkņus un citas nozīmīgas strukturālas reformas.

Detalizētāka informācija par Iekšlietu nozares 2022.gada budžeta prioritātēm šeit.