"Attīstībai / Par!" priekšlikumi modernākai un pieejamākai Saeimai

16.03.2019

  • Pāreja no papīra dokumentiem uz e-vidi,
  • pārskatāmas komisiju mājaslapas ar skaidri redzamiem balsojumiem, audioierakstiem, protokoliem u. c.,
  • deputātu sargāšana no politiskās vajāšanas,
  • efektīvāks Tiesībsarga ziņojums.