“Attīstībai / Par!” Saeimas frakcijas deputātu paveiktais 2021. gada pavasara sesijā

19.06.2021

“Attīstībai / Par!” deputātivisi kopā un katrs atsevišķi ir iestājušies par individuālas izvēles brīvību, pacientu tiesībām, modernu izglītību, pieejamu veselības aprūpi, vienotu Latviju Eiropas Savienībā, atbalstu Baltkrievijai, saticību un mieru sabiedrībā, finanšu sektora stabilitāti,  dzīvojamo telpu īres tirgus attīstību, vides aizsardzību, atklātu interešu pārstāvniecību un citiem jautājumiem.

Juris Pūce  pavasara sesijā vadīja Administratīvi teritoriālo reformu komisiju. Tās ietvaros sagatavoti un virzīti pieņemšanai ļoti nozīmīgi likumi - Latviešu vēsturisko zemju likums, kā arī grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, lai risinātu Satversmes tiesas spriedumos konstatētās problēmas. Juris Saeimā pārstāvēja Personu apliecinošu dokumentu likuma grozījumus, kas ļaus ārvalstīs dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem piekļūt Latvijas elektroniskajiem pakalpojumiem - likums jau pieņemts. Pūce strādāja pie jaunā Dzīvojamo telpu īres likuma, kas būtiski modernizē īres tirgus regulējumu, radot priekšnosacījumus jaunām investīcijām dzīvokļu fonda attīstīšanai un paplašināšanai.
Sesijas noslēgumā Juris Pūce iecelts par “Attīstībai / Par!” frakcijas priekšsēdētāju.

Marija Golubeva nesen sāka darbu kā iekšlietu ministre, taču līdz tam mudināja Izglītības un zinātnes ministriju ievērot OECD iesūtītās rekomendācijas, lai uzlabotu pamatizglītību un profesionālo izglītību un virzīja priekšlikumus, kas padarītu Latvijas augstāko izglītības sistēmu atvērtāku ārvalstu akadēmiskajiem spēkiem. Golubeva kopā ar kolēģiem virzīja grozījumu Krimināllikumā, kas precīzāk definētu naida noziegumu un tādējādi aizsargātu visu Latvijas cilvēku cieņu un privātās dzīves neaizskaramību. Pie šiem likuma grozījumiem darbs turpināsies rudenī. 

Mārtiņa Bondara vadītā Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija veica tiešām apjomīgu darbu -  Saeimā šobrīd otrajā lasījumā pieņemts jaunais Latvijas Bankas likumprojekts, kas regulē centrālās bankas darbību pēc tās apvienošanas ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju. Šīs izmaiņas veicinās finanšu sektora stabilitāti, kā arī mazinās sistēmiskos riskus. Komisija panākusi ar COVID-19  saistītu pabalstu izmaksu dažādām iedzīvotāju grupām, kā arī lielāku finansējuma apjomu veselības aprūpei.

Andris Skride strādāja piegrozījumi Pacientu tiesību likumā, kas paredz nodrošināt pacienta tiesības paust savu gribu attiecībā uz atdzīvināšanas pasākumiem un  mākslīgu dzīvības uzturēšanu; rūpējās, lai iedzīvotāji turpmāk varētu saņemt valsts apmaksātus skābekļa koncentratoru pakalpojumus mājās un turpina diskusiju par defibrilatoru uzstādīšanu un pieejamību publiskās vietās. Skrides vadītajā komisijā atbalstīti ģimenes valsts pabalsta grozījumi, kas būtiski palielinās atbalstu daudzbērnu ģimenēm. Andris uzsāka darbu pie Datu otreizējās apstrādes likuma, kas sakārtos un paplašinās iespēju izmantot datus, veicinot zinātnes attīstību un veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, sagatvoja un iesniedza grozījumus “Alkoholisko dzērienu aprites likumā”, kas liktu norādīt uz alkoholisko dzērienu marķējuma uzturvērtību, tai skaitā kalorijas.

Inese Voika veica vērienīgu darbu, lai ieviestu Saeimā atklātu interešu pārstāvību - notika sabiedriskā apspriešana un nule ir pabeigts darbs pie likumprojekta izveides, ko rudenī nodos Saeimai izskatīšanā. Inese arī strādāja pie Vēsturisko zemju likuma un iestājās par valsts atbildību un atbalstu Latvijas pamattautai – lībiešiem. Voika strādāja pie ģimeņu tiesiskās aizsardzības un virzīja Satversmes tiesas sprieduma izpildi. 

Dace Rukšāne-Ščipčinska strādāja, lai ikvienam būtu tiesības piekļūt savam mājoklim un bez liekiem birokrātiskiem šķēršļiem uzlabot savas vides pieejamību. Cīnoties par vides aizsardzību, Dace aktīvi iestājās par krastu biotopu aizsardzību, kā arī par to, lai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos arī turpmāk tiktu noteikti medību ierobežojumi. Daces vadībā Vides un klimata apakškomisija skatīja virkni vides aizsardzībai svarīgu jautājumu un kalpoja par sarunu platformu starp ierēdņiem un ekspertiem. Tāpat kopā ar saviem kolēģiem Dace iestājās par visuģimeņu aizsardzību. 

Mārtiņš Šteins kopā ar kolēģiem panāca to, ka patvēruma meklētāji var sākt strādāt agrāk nekā likumā bija noteikts, kas bija labas ziņas daudziem, tostarp patvēruma meklētājiem no Baltkrievijas. Mārtiņš panāca, ka, saskaņā arjaunoPašvaldību likumu,tāmirpienākums īstenot darbu ar jaunatni, konsultēties ar iedzīvotājiem un palielināt atklātību un pilsonisko līdzdalību. Šteins turpināja uzlabot brīvprātīgo darbu Latvijā, organizējot Saeimas darba grupu un konsultējoties par citu ES valstu pieredzi. Mārtiņš īstenojis atvieglojumus jaunajā grāmatvedības regulējumā nevalstiskajām organizācijām un mazajiem uzņēmumiem.

Vita Tērauda iestājās par grozījumiem Krimināllikumā, lai pie sociālā naida, nesaticību izraisošiem noziegumiem un atbildību pastiprinošiem apstākļiem tiktu ierakstīta sociālā piederība un seksuālā orientācija. Vadot Eiropas lietu komisiju, Tērauda akcentējusi sociālo mediju regulējuma trūkumu kā Eiropas Savienības izaicinājumu un vienotas tiesiskuma izpratnes veidošanu starp ES dalībvalstīm. Vita ierosināja Latvijas pozīcijā saglabāt atvērtību jautājumam par vienoto metodoloģiju minimālās algas noteikšanai Eiropas līmenī, kā arī atbalstīja Latvijas pozīciju noteikt jaunus ES ierobežojumus Krievijai saistībā ar cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības pasliktināšanos Krievijā. Savukārt, vadot Mediju politikas apakškomisiju, Tērauda pievērsusi uzmanību mediju finansiālās ilgtspējas problēmām, rosinot valstij meklēt piemērotus atbalsta mehānismus komerciālajiem medijiem, kas ļautu Latvijā saglabāt mediju daudzveidību. 

Ilmārs Dūrītis virzīja grozījumus Pacientu tiesību likumā, lai pacienti var vienkāršāk pilnvarot savu pārstāvi ārstniecības jautājumos. Ilmārs nosprauda ceļu uz pilnībā valsts finansētu augstāko izglītību, lai nodrošinātu studentiem Latvijā izcilu izglītību, augstas karjeras izredzes un vienlīdzīgas iespējas. Rūpējoties par sabiedrības veselību, Dūrītis iestājās par karsējamās tabakas akcīzes nodokļa palielināšanu un šo ienākumu novirzīšanu onkoloģijas diagnostikai un medikamentiem.

Krista Baumane Ārlietu komisijā turpināja darbu Baltkrievijas atbalstam, kā arī izstrādāja un kopā ar Saeimas kolēģiem apstiprināja rezolūciju par Osmaņu impērijas laikā īstenoto armēņu genocīdu. Krista arī iestājās par vides aizsardzību, atbalstot vienreizlietojamās plastmasas izstrādājumu ierobežošanu jau no šī gada jūlija sākuma un cīnoties par kāpu aizsargjoslām, lai saudzētu piejūras biotopus. Baumane aktīvi piedalījās vardarbības ģimenē novēršanas darba grupā un aktualizēja nepieciešamību ratificēt Stambulas konvenciju. Krista iestājās par cieņpilnu debašu kultūru Saeimā, līdzar citu frakciju deputātiem aicinot Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisiju izskatīt Jūlijas Stepaņenko izteikumus debatēs, kuros viņa rupji uzbruka kolēģa privātajai dzīvei. Komisija pārkāpumu atzina un piemēroja Stepaņenko sodu. 

Aigars Bikše savā pirmajā Saeimas sesijā visaktīvāk darbojies Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Kopā ar kolēģiem strādāts, lai nodrošinātu atbalstu studentiem no daudzbērnu ģimenēm, kā arī padarītu augstākizglītībatvērtāku ārvalstu pasniedzējiem. Plānotās izmaiņas paredzētas, lai pielīdzinātu mūsu regulējumu rietumu augstākās izglītības sistēmai un latviešu diasporas izcilākie mācībspēki varētu pretendēt uz profesoru amatiem arī Latvijas augstskolās. Šajā sesijā apstiprināts Augstākās izglītības pārvaldes likums, notiek darbs pie Pēterbaznīcas likuma izveides - gan šo, gan citu jautājumu skatīšanas procesos Aigars aktīvi konsultējies ar saistīto jomu ekspertiem un speciālistiem, strādājot roku rokā ar kultūras un izglītības nozares pārstāvjiem.

Inese Ikstena strādāja pie likumā grozījumiem par vides pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti – pateicoties tiem drīzumā vairs nevajadzēs visu mājas dzīvokļu īpašnieku piekrišanu, lai varētu ierīkot uzbrauktuvi vai pacēlāju. Tāpat Inese rūpējās par senioru un vecāku ar maziem bērniem interesēm, kā arī iestājās par nepieciešamiem uzlabojumiem onkoloģijas jomā - lielāka finansējuma piešķiršanu ārstēšanai un onkoloģijas pakalpojumu pieejamību pacientiem. Inese arī aizstāvēja tiesības saņemt bezmaksas epidurālo anestēziju dzemdībās, kas ir izplatīta prakse citās Eiropas valstīs.

Gatis Zamurs šai parlamenta sesijā kopā ar kolēģiem Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā iestājās par īpašo dabas zonu un krastu biotopu aizsardzību, pret plašāku kāpu apbūvi. Gatis uzturēja aktīvu komunikāciju ar uzņēmējiem gan nacionālā, gan vietējā mērogā, pārstāvot  Jūrmalas uzņēmējdarbības intereses.

Tā kā Marija Golubeva pēc apstiprināšanas iekšlietu ministres amatā nolika Saeimas deputāta mandātu, AP! frakcijas komandai pašā sesijas noslēgumā pievienojās Viesturs Liepkalns, kurš turpmāk strādās Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā un Publisko izdevumu un revīzijas komisijā.

Turpināsim darbu arī vasarā!