"Attīstībai/Par!": Būtiski radīt labvēlīgu vidi jauniešiem un sekmēt darbā ar jaunatni iesaistīto profesionāļu izaugsmi

13.04.2021

Būtiski radīt labvēlīgu vidi jauniešiem un sekmēt darbā ar jaunatni iesaistīto profesionāļu izaugsmi, kā arī turpināsim sarunas un diskusijas par jaunatnes politikas īstenošanu visos līmeņos, tostarp tiekoties ar NVO un jaunatnes organizāciju pārstāvjiem, norāda "Attīstībai/Par!" frakcija savā vēstulē Latvijas Jaunatnes padomei.


  1. Vai Jūs atbalstāt lielāku finansējuma piešķiršanu Jaunatnes politikas valsts programmai?


Mums ir svarīgs Jaunatnes politikas valsts programmas mērķis. Radīt labvēlīgu vidi jauniešiem Latvijā un sekmēt darbā ar jaunatni iesaistīto profesionāļu izaugsmi ir būtiski, un mūsu frakcija atbalsta visas iniciatīvas, kas šo sekmē. Atgādinām, ka bijām iniciatori tam, lai valdības deklarācijā tiktu iekļauti konkrēti darbi jaunatnes politikas jomā, tostarp apņemšanās nodrošināt pakāpenisku finansējuma pieaugumu programmai. Atzinīgi novērtējam Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) vēstuli, kas ir faktos balstīta un palīdz problēmas saistībā ar jauniešiem Latvijā un COVID-19 ietekmi uz viņiem. Kā jau miniet vēstulē, tad 2021. gada budžetā apstiprināti 574 tūkstoši eiro šai programmai, tostarp neliels palielinājums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu un iezīmēts trīsgadu budžeta griezumā. Tas ir nopietns panākums, jo sektoram nav ik gadu jālūdz finansējums jauno politisko iniciatīvu procesā valsts budžeta izstrādes gaitā. Virkne vēstulē minēto problēmu, tostarp programmas finansējuma plānošana, papildu finansējuma atrašana vai pārdale no citām programmām, un citu finansēto programmu izvērtējums prasa ilgstošu darbu. Mūsu kolēģi šo darbu caur dažādām iniciatīvām veic, taču jānorāda uz zināmu šīs valdības partneru atbildību sadalījumu – jaunatnes politika kā viena no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) prioritātēm. Un IZM pārraudzība diemžēl nav mūsu atbildībā, līdz ar to ļoti aktīvi un tieši centieni rīkoties ir ierobežoti.

Vēlamies arī norādīt uz būtisku programmas finansējuma pieaugumu šogad. Lai arī nesen gūtais 500 000 EUR atbalsts jauniešiem Covid-19 seku mazināšanai ir īslaicīgs ārkārtas situācijas atbalsts, taču tas ir programmas papildinājums 2021. gadā, kas kopā veido programmas finansējumu 1 074 000 eiro apmērā. Uzskatām šokā nozīmīgu paveikto darbu ceļā uz valdības deklarācijas mērķu sasniegšanu, jo tieši mūsu iniciatīvā balstīts un sadarbībā ar partneriem izstrādāts, un atbalstīts bija šis papildu finansējums jauniešiem. 

Un darbi ar šo, protams, nebeidzas. Strādājam arī pie citām iniciatīvām, tostarp pie kopējā NVO sektora finansējuma pieauguma. Būtiski audzis arī NVO fonda programmas finansējums, kas perspektīvā jau tagad iezīmēts 2 miljonu eiro apmērā, kā bijām solījuši pirms 13. Saeimas vēlēšanām. Un šīs programmas ietvaros atbalstu var gūt arī jaunatnes NVO, kuras uzskatām par nozīmīgu NVO sektora sastāvdaļu. Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana mums ir svarīga kopumā, tostarp jaunatnes sektorā. 

Partiju apvienība “Attīstībai/Par!” atbalsta finansējuma palielinājumu Jaunatnes politikas valsts programmai līdz ar nepieciešamajiem sistēmiskajiem risinājumiem sākot ar esošo aktivitāšu izvērtēšanu, līdzdalības procesa uzlabošanu, beidzot ar grozījumiem “Jaunatnes likumā”, lai uzlabotu regulējumu un iedzīvinātu atsevišķus rīkus politikas īstenošanā.

  1. Ko Jūs kā 13. Saeimas deputāts esat gatavs darīt, lai veicinātu būtisku finansiālo pieaugumu Jaunatnes politikas valsts programmai savu pilnvaru termiņa ietvaros, ja atbalstāt finansējuma palielinājumu? Ja neatbalstāt lielāku finansējuma piešķiršanu, lūdzam paskaidrot iemeslus šādam lēmumam.

Ņemot vērā iepriekš pausto, frakcija “Attīstībai/Par!” ir apņēmības pilna turpināt strādāt pie šīs valdības deklarācijas īstenošanas laikā līdz 14. Saeimas vēlēšanām, lai izpildītu deklarācijas mērķus un uzdevumus. Esam gatavi turpināt strādāt, gan pie īstermiņa atbalsta veidiem pandēmijas laikā, gan pie ilgtermiņa atbalsta un esam gatavi risināt nepopulārus un sistēmiskus problēmjautājumus. Esam atvērti turpināt sarunas, diskusijas par jaunatnes politikas īstenošanu visos līmeņos, tostarp tiekoties ar NVO un jaunatnes organizāciju pārstāvjiem. Esam veikuši iestrādnes kopā ar jaunatnes organizācijām pie nepieciešamajiem grozījumiem “Jaunatnes likumā” un turpināsim būt aktīvi komunikācijā un sadarbībā ar partneriem, kas atbild par šīs politikas īstenošanu. Mēs turpināsim uzstāt uz nepieciešamo finansējuma pieaugumu Jaunatnes politikas valsts programmai un aicinām nākt talkā, lai palīdzētu pārliecināt arī citus partnerus valdībā un ārpus tās par jaunatnes politikas nozīmīgumu un to, cik būtiski ir jauniešos ieguldīt šodien.

  1. Ko Jūs saviem esošajiem un potenciālajiem nākotnes vēlētājiem - jauniešiem, solāt paveikt savu esošo pilnvaru laikā, lai jauniešu dzīve Latvijā uzlabotos, it īpaši ņemot vērā Covid-19 pandēmijas izraisītās sekas?

Turpināsim iesāktos darbus valdības deklarācijas izpildē. Cīnoties ar pandēmijas ietekmi, ieguldīsim jauniešos un pilsoniskās sabiedrības attīstībā, lai atkopšanās būtu ar pēc iespējas mazākām sekām. Vērtēsim jau izstrādāto programmu un atbalsta efektivitāti un iniciēsim jaunas aktivitātes. Strādāsim pie normatīvo aktu uzlabošanas, lai jaunajā “Pašvaldību likumā” nostiprinātu darba ar jaunatni funkciju un citus līdzdalības rīkus, izstrādāsim un atbalstīsim grozījumus “Jaunatnes likumā”, lai veiktu virkni uzlabojumus, iniciēsim grozījumus “Brīvprātīgā darba likumā”, lai sakārtotu šo nozīmīgo līdzdalības formu. 

Un neapstāsimies tikai pie likumu grozījumiem, kas ir Saeimas deputātu galvenais uzdevums, bet iniciēsim nepieciešamās izmaiņas arī Ministru kabineta noteikumos. Apzinoties kopējās budžeta iespējas, pandēmijas radīto ietekmi vērtēsim iespējas turpināt finansējuma palielinājumu gan Jaunatnes politikas valsts programmai, gan NVO sektoram, jo mums ir svarīgi ieguldīt mūsu cilvēkos Latvijā, lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību. 

Vēlamies arī norādīt, ka strādājam pie jautājumiem, lai jauniešiem būtu labas izglītības iespējas un iekļaujoša valsts kas nodrošina vienlīdzīgas iespējas visiem - arī jauniešiem ar īpašām vajadzībām un LGBT+ jauniešiem. Būsiet pamanījuši, ka mēs strādājam ciešā sadarbībā ar NVO sektoru, tostarp jaunatnes NVO sektoru, mēs uzklausām sektora vajadzības, iepazīstamies ar pētījumiem un faktiem, lai iniciētu grozījumus normatīvajos aktos vai organizētu citus pasākumus. Mēs turpināsim to darīt, lai sasniegtu mērķus arī jaunatnes politikas jomā.