Deputāte Marija Golubeva iestājas par kvalitatīvu izglītību bērniem ar īpašām vajadzībām

26.02.2019

“Attīstībai / Par!” frakcijas deputāte Marija Golubeva šodien iesniedza ziņojumu Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai ar rekomendācijām, lai novērstu virkni šķēršļu, kas daļai bērnu ar īpašām vajadzībām ierobežo pieeju kvalitatīvai izglītībai.

Ekspertu darba seminārā “Iekļaujošās izglītības nodrošināšana bērniem ar īpašām vajadzībām”, kas notika Saeimā 8. februārī, tika identificētas būtiskākās problēmas un rekomendācijas to risināšanai. Valstij jānodrošina, lai bērni ar speciālām vajadzībām saņemtu pilnvērtīgu atbalstu mācībām.

Marija Golubeva: “Šobrīd Izglītības likums aizliedz īstenot atšķirīgu attieksmi pret bērniem kopumā, bet tas neuzliek valstij un pašvaldībām atbildību nodrošināt kvalitatīvu izglītību bērniem ar īpašām vajadzībām. Manuprāt, mums jāmaina pieeja, lai arī tie bērni, kuru vecāki paši nevar cīnīties par viņu tiesībām, saņemtu kvalitatīvu izglītību neatkarīgi no tā, kurā pašvaldībā un skolā viņi mācās.”

Pašvaldībām bieži trūkst kapacitātes, lai nodrošinātu individuālu pieeju un kvalitatīvu izglītību bērniem ar īpašām vajadzībām.

Rekomendācijas

  1. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai nostiprināt pozitīvu pienākumu visām pašvaldību un valsts izglītības iestādēm nodrošināt kvalitatīvu izglītību visiem bērniem ar īpašām vajadzībām.

    Starptautiski dokumenti un konvencijas, kurām Latvija ir pievienojusies, tai skaitā UNESCO Ilgtspējīgās attīstības mērķi (SDG), uzsver kvalitatīvas izglītības pieejamību visiem bērniem.

  2. Bērnu tiesību aizsardzības likumā paredzēt pienākumu obligāti nodrošināt savlaicīgu bērna attīstības un izglītības vajadzību izvērtēšanu un tālāko atbalstu izglītības procesā bērniem ar īpašām vajadzībām.

Pilns ziņojums ir šeit.

Foto: Ernests Dinka, Saeima