Eiropas Parlaments aicina Latviju ratificēt Stambulas konvenciju

30.11.2019

Eiropas Parlaments šonedēļ pārliecinoši pieņēma rezolūciju, kurā aicina dalībvalstis paātrināt sarunas par Stambulas konvencijas īstenošanu. Līdz ar to Parlaments īpaši mudina tās septiņas dalībvalstis, ieskaitot Latviju, kas nav ratificējušas šo konvenciju, to nekavējoties izdarīt.

Rezolūcijas projektu kopā ar savas frakcijas "Renew Europe" kolēģiem iesniedza partiju apvienības "Attīstībai/Par!" deputāts Ivars Ijabs, kurš uzsver, ka vairs nedrīkst atlikt konvencijas ratificēšanu visās Eiropas Savienības valstīs:  "Par rezolūciju nobalsoja vairāk kā trīs ceturtdaļas deputātu - to pieņēma ar 500 balsīm par, 91 pret un 50 atturoties -, tāpēc patiesi ceru, ka dalībvalstis ieklausīsies šajā pārliecinošajā vairākumā. Vislielākā problēma šobrīd ir dažu sabiedrības grupu uzbrukumi konvencijai - tā tiek nepareizi interpretēta un sabiedrībai tiek sniegti maldīgi fakti par tās saturu. Tāpēc svarīgi izglītot dalībvalstu iedzīvotājus, ka vardarbība ģimenē nav tikai pašas ģimenes iekšēja lieta - tas ir visas sabiedrības jautājums. Konvencijas īstenošana šobrīd ir būtiski nepieciešama, lai mēs spētu mazināt ar dzimumu saistītu vardarbību visā Eiropas Savienībā, kā arī mainītu cilvēku attieksmi pret šo problēmu."

Rezolūcijas priekšlikums atrodams ŠEIT

Stambulas konvenciju Eiropas Padome pieņēma 2011. gadā, tā stājās spēkā 2014. gadā, un ES to parakstīja 2017. gada jūnijā. Tas ir pirmais šāda veida starptautisks dokuments - valstīm, kas to ratificē, jāievēro visaptveroši juridiski saistoši standarti, lai novērstu vardarbību dzimuma dēļ, aizsargātu upurus un sodītu vainīgos.

Lai arī ES parakstīja konvenciju 2017. gada 13. jūnijā, to joprojām nav ratificējušas septiņas dalībvalstis: Bulgārija, Čehija, Ungārija, Lietuva, Latvija, Slovākija un Lielbritānija.

Saskaņā ar ES Pamattiesību aģentūras 2014. gada aptauju, katra trešā sieviete ES no 15 gadu vecuma ir piedzīvojusi fizisku un / vai seksuālu vardarbību. Turklāt 55% sieviešu ir saskārušās ar vienu vai vairākām seksuālās uzmākšanās formām (11% piedzīvojušas kiberuzmākšanos). Katra divdesmitā ir tikusi izvarota.