Pašvaldību reformas ietvaros sakārtojamiem autoceļiem papildus piešķir 55 milj. eiro

18.03.2021

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) virzītajai autoceļu investīciju programmai pašvaldību reformas kontekstā valdība apstiprināja 55 miljonus eiro piešķiršanu no valsts budžeta programmas neparedzētiem gadījumiem. Tādējādi kopumā šogad autoceļu attīstībā administratīvi teritoriālās reformas (ATR) kontekstā investēs 91,9 miljonus eiro.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP!): “Atjaunojot un pārbūvējot autoceļus, tiek nodrošināts būtisks ieguldījums reģionālās nevienlīdzības mazināšanā un teritoriju attīstības sekmēšanā, padarot reģionus konkurētspējīgākus, investīcijām pieejamākus un vietējiem iedzīvotājiem ērtākus. Esmu gandarīts, ka valdība šodien apstiprināja VARAM ierosinājumu. Investīcijas ceļu infrastruktūrā palīdzēs nodrošināt novadu administratīvo centru labāku sasniedzamību, sekmēs piekļuvi valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem un darbavietām. Tie ir būtiski administratīvi teritoriālās reformas mērķi.”

Kopumā ATR kontekstā Nacionālajā attīstības plānā 2021. – 2027. gadam ir paredzēts sakārtot ap 900 km valsts reģionālo un vietējo autoceļu, to attīstībā investējot 300 milj. eiro.  No tiem 102 milj.eiro ir ieplānoti Eiropas Komisijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā.

Papildus Nacionālajā attīstības plānā paredzētajiem darbiem, vairākiem reģionālajiem un vietējiem autoceļiem ir veikti remontdarbi pagājušajā gadā, VAS Latvijas valsts ceļiem atjaunojot 144 km autoceļu, kurus par būtiskiem teritoriālajai sasniedzamībai pēc reformas bija identificējuši plānošanas reģioni sadarbībā ar vietējām pašvaldībām.

Foto: Valsts kanceleja