Inese Ikstena: Ļausim vecākiem pašiem plānot savu ģimenes dzīvi laikā, kad ir piedzimis mazulis

09.09.2019

Jau šonedēļ Saeimā pēc frakcijas “Attīstībai / Par!” deputātes Ineses Ikstenas ierosinājuma un ar pārējo frakcijas deputātu atbalstu tiks skatīti priekšlikumi grozījumiem likumā “Par maternitātes un slimību apdrošināšanu”, aicinot pusslodzes darbā strādājošiem vecākiem pabalstu izmaksāt pilnā 100% apmērā.

“Viena no mūsu galvenajām prioritātēm ir uzlabot ģimeņu dzīves kvalitāti Latvijā. Tāpat arī apzināmies, cik būtiski svarīgas ir vienlīdzīgas tiesības ikvienam Latvijas iedzīvotājam saņemt sociālo aizsardzību. Esmu pārliecināta, ka pieņemot grozījumus likumā ne vien tiks uzlabota ģimeņu finansiālā stabilitāte, ka arī veicināta nodarbinātība un sekmēta jauno vecāku veiksmīga atgriešanās darbā, bet arī ar šo iniciatīvu ceram sekmēt uzņēmējdarbību, jo pabalsta saņēmēji varēs dibināt savus uzņēmumus vai kļūt par pašnodarbinātajiem, līdz ar to mazināsies arī ēnu ekonomikas risks strādājošo vecāku pabalsta saņēmēju vidū,” skaidro Inese Ikstena, Attīstībai / Par! deputāte. “Mēs vēlamies dot vairāk iespējas vecākiem ar jaundzimušajiem plānot savu laiku un finanses, nodrošinot pienācīgu sociālo aizsardzību!”

Likuma grozījumu mērķis ir noteikt, ka vecāku pabalsta apmērs ir izmaksājams 100% apmērā gadījumos, ja vecāki strādā 0,5 slodzes vai mazāk, un, ja ienākumi pabalsta saņēmējam kā darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam tiek gūti pēc bērna 3 mēnešu vecuma. Patlaban bērnu kopšanas atvaļinājumā esošie bērnu vecāki, kuri vēlas strādāt bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā neatkarīgi no darba slodzes, var saņemt vecāku pabalstu tikai 30% apmērā no pilnas vecāku pabalsta aprēķinātās summas.

Lai nezaudētu valsts atbalstu tik ievērojamā apmērā, bieži vien jaunie vecāki turpina strādāt nelegāli, gūstot ģimenei papildu līdzekļus, bet nenomaksājot par to nodokļus. Papildus, ja vecāks, esot bērna kopšanas atvaļinājumā, izdomā sākt savu uzņēmumu, kas sākotnēji viņam varētu nebūt ienesīgs, pazaudē arī vecāku pabalstu.

Saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem, 2019.gada jūnijā 57.21 % gadījumos piešķirtā vecāku pabalsta apmērs bija līdz 500 eiro mēnesī, 32.48 % - līdz 250 eiro.