Iekšlietu ministre Marija Golubeva: jānovērš jebkādus mēģinājumus izmantot migrācijas plūsmas kā politiskās ietekmes instrumentu

01.09.2021

Otrdien, 31. augustā, iekšlietu ministre Marija Golubeva  piedalījās Eiropas Savienības (ES) iekšlietu ministru padomes ārkārtas  sanāksmē par situāciju Afganistānā. Tikšanās organizēta, reaģējot uz  notikumiem Afganistānā. Sanāksmē apstiprināja paziņojumu par situāciju  Afganistānā, kurā ietverti pasākumi, kas būtu jāveic ES.

Starp veicamajiem pasākumiem ir, piemēram:  

  • apņemšanās pēc iespējas ātrāk evakuēt no valsts tos Afganistānas pilsoņus, kuri pēdējo gadu laikā ir sadarbojušies ar ES;
  • nepieciešamība  rīkoties, lai Afganistāna nekļūtu par patvērumu teroristiem un  organizētās noziedzības grupām un lai situācija šajā valstī neradītu  jaunus draudus ES pilsoņu drošībai;
  • vienotas un savstarpēji koordinētas ES pieejas nodrošināšana, lai neatsāktos nekontrolētas liela apjoma migrācijas plūsmas;
  • nepieciešamība turpināt darbu pie efektīvas ES ārējo robežu apsardzības.

 Paziņojumā arī norādīts, ka personu pārvietošana var notikt tikai uz  brīvprātības principa pamata, kas ļauj dalībvalstīm pašām, izvērtējot  savu nacionālo kapacitāti, pieņemt atbilstošus lēmumus.

Neskatoties uz to, ka primāri potenciālās migrācijas plūsmas  varētu virzīties uz ES robežām dienvidos, nedrīkst aizmirst arī par ES  austrumu robežas stiprināšanu, īpaši ievērojot pašlaik notiekošo  Baltkrievijas īstenoto hibrīdoperāciju pret Latviju, Lietuvu un Poliju.  Nepieciešams novērst jebkādus mēģinājumus izmantot migrācijas plūsmas kā  politiskās ietekmes instrumentus. Mums ir ne tikai jāseko līdzi  notikumiem kontekstā ar migrāciju, bet arī ES līmenī jāgatavojas  koordinētām un savlaicīgām atbildēm,” atzīmēja iekšlietu ministre Marija Golubeva.