Inese Ikstena: Atbalsts pilsoniskajai sabiedrībai un brīvprātīgajam darbam būs

04.06.2020

Brīvprātīgais darbs un pilsoniskā sabiedrība ir neatņemamas sastāvdaļas veselā un dzīvotspējīgā demokrātijā, un pēc “Attīstībai / Par!” Saeimas frakcijas deputātes un Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja biedres Ineses Ikstenas (AP!) priekšlikuma tiks iekļauts Nacionālajā attīstības plānā 2021-2027.

Inese Ikstena:Saeima atzinīgi novērtē pilsoniskās sabiedrības un privātā sektora apņēmību un izlēmīgo rīcību, nesavtīgi sniedzot atbalstu citiem iedzīvotājiem, pašvaldībām un valstij Covid-19 krīzes laikā. 

Atjaunojot Latvijas tautsaimniecību kvalitatīvi jaunā pakāpē, šī sadarbības spēja stiprināma ar atbalsta programmām pilsoniskajai sabiedrībajai, pilsoniskajai iniciatīvai un brīvprātīgā darba veicināšanai un nosakot dialogam ar pilsonisko sabiedrību līdzvērtīgu pieeju ar sociālo dialogu visos lēmumu pieņemšanas posmos – tādējādi stiprinot demokrātiju, palielinot iedzīvotāju savstarpējo uzticēšanos un uzticēšanos valstij.”

Priekšlikums ir iekļauts Saeimas lēmuma projektā, kas kopā ar Nacionālās attīstības plānu 2021.-2027. gadam tiks virzīts apstiprināšanai uz Saeimas sēdi.

Foto: Ieva Ābele, Saeima