Ikstena: Arī veterinārstiem jāļauj savienot profesionālo praksi ar amatu valsts iestādē

10.03.2020

Veterinārstiem tāpat kā citiem ārstiem ir jāļauj savienot veterinārārsta praksi ar amatu valsts vai pašvaldības iestādē, tādu “Attīstībai / Par!” Saeimas frakcijas deputātes Ineses Ikstenas priekšlikumu atbalstīja Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija.

Esošā likuma redakcija ir diskriminējoša

“Esošā likuma redakcija ir diskriminējoša attiecībā pret veterinārārstiem, uz kuriem attiecas minētā likuma ierobežojumi, ieņemot amatus valsts vai pašvaldības iestādēs. Vai veterinārsti pēc būtības nav ārsti? Ir taču,” saka deputāte Ikstena. 

Šobrīd veterinārārstu nokļūšana amatpersonas amatā ir problemātiska, jo viņi ir spiesti pārtraukt savu profesionālo darbību un atstāt praksi, tādējādi zaudējot profesionālās iemaņas un arī prakses sertifikātu. 

Deputātes rosinātie grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” turpmāk ļautu amatpersonām savienot savus amata pienākumus ne tikai ar ārsta, bet arī ar profesionālu veterinārārsta darbu.

Interešu konfliktu nerada

Valsts jau ir lēmusi, ka ārsta prakses savienošana ar amatpersonas darbību nerada interešu konfliktu un nemazina sabiedrības uzticību valsts amatpersonas darbam un viņi drīkst turpināt profesionālo ārsta praksi.

Arī Zemkopības ministrija un Latvijas veterinārārstu biedrība piekrīt, ka veterinārārsta profesionālā darba savienošana ar citiem pienākumiem nerada interešu konflikta vai korupcijas risku valsts amatpersonām, tāpēc atbalsta Ikstenas virzīto likumdošanas iniciatīvu.

Darbs veterinārārsta, līdzīgi kā ārsta, profesijā prasa nemitīgu profesionālo iemaņu treniņu un atjaunošanu, tāpēc ikvienam praktizējošam veterinārārstam ik piecos gados ir jāveic resertifikācija.

Priekšlikuma izstrādē piedalījās arī “Attīstībai / Par!” Saeimas deputāts Ilmārs Dūrītis. Komisijas deputāti likuma grozījumus pirms otrā lasījuma atbalstīja. Drīzumā par tiem jālemj Saeimai.

Foto: Ieva Ābele, Saeima