“Attīstībai/Par!” deputāti aicina Izglītības un zinātnes ministriju nekavējoties izstrādāt jaunu Augstākās izglītības padomes modeli

26.01.2021

Lai nākotnē nodrošinātu kvalitatīvus un stratēģiskus lēmumus par augstākās izglītības attīstību valstī, "Attīstībai/Par!" (AP!) Saeimas frakcijas deputāti aicina Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) nekavējoties izstrādāt un piedāvāt Saeimai jaunu Augstākās izglītības padomes (AIP) modeli.

“Lai sekmīgi ieviestu augstākās izglītības reformas, nepieciešams stratēģisks un neatkarīgs skatījums uz augstskolu sektora attīstību valstī, kas nemainās līdz ar politiskās vadības izmaiņām valsts pārvaldē,” skaidro AP! Saeimas frakcijas vadītāja Marija Golubeva. 

“Pārveide nepieciešama, lai nodrošinātu ilgtspējīgu augstākās izglītības un zinātnes attīstību, tādēļ konsultācijām ar nozari ir jābūt, taču procesam jābūt ne tikai ātram un caurskatāmam, bet arī produktīvam,” norāda Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijas vadītājs Ilmārs Dūrītis. 

Viņš uzskata, ka padomei varētu būt nozīmīga loma intesīvākai zinātnes procesa integrācijai augstākajā izglītībā. 

Deputāti vērš uzmanību, ka AIP pilnveides loģisks turpinājums būtu neatkarīga un nacionāla līmeņa institūcija, kuras ekspertus uz noteiktu laiku apstiprinātu Saeima, un kas veidotu augstākās izglītības sektora stratēģiju, konsultējoties ar izglītības sektoru, kā arī regulāri izvērtētu finansējuma atbilstību valsts noteiktajiem augstākās izglītības attīstības mērķiem. 


AP! deputātu ieskatā veiksmīgai augstākās izglītības sektoru skarošu lēmumu pieņemšanai nepieciešama arī jaunas dialoga platformas izveide, kas nodrošinās valdības nepārtrauktu sarunu ar sektoru. Tajā tajā jābūt pārstāvētiem augstākās izglītības iestādēm, personālam, studējošajiem un sociālajiem partneriem. Šādas platformas izveide varētu notikt paralēli jaunajam AIP modelim.