Ministrs Juris Pūce ar OECD pārrunā Ekonomikas pārskata jautājumus

21.02.2019

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce tikās ar OECD Ekonomikas departamenta kolēģiem, lai pārrunātu būtiskāko digitalizācijas, reģionālās attīstības un vides aizsardzības jomās valsts ekonomikā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce uzsver: ”Tikšanās ar OECD amatpersonām un delegāciju par OECD ekonomikas pārskatu Latvijai bija vērtīga, sniedzot redzējumu kāds ir OECD ekspertu piedāvājums Latvijai gan vides aizsardzības jomā, gan reģionālās attīstības jomā. Patīkami, ka OECD eksperti pilnībā atbalsta mūsu ieceres saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu un cer uz pozitīvu Latvijas izaugsmi nodrošinot efektīvāku pašvaldību struktūru”.

Tikšanās laikā tika spriests par digitālo transformāciju, kas palīdzēs risināt gaidāmās sociālekonomiskās problēmas, uzlabot produktivitātes rādītājus un palielināt kopējo labklājību. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare ir sasniegusi 4,1% no iekšzemes kopprodukta.

Svarīgs aspekts, kas apspriests sarunā, bija pāreja uz zemu oglekļa emisiju attīstību, jo tā ir viena no valdības prioritātēm. Lai nodrošinātu dekarbonizāciju, ir jāiesaista visas nozares un plaša spektra dalībnieki. Ir svarīgi atrast efektīvākos un ilgtspējīgākos risinājumus.

Prognozes rāda, ka Latvija izpildīs savas siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšanas saistības 2020. gadam, tomēr, lai sasniegtu 2030. gadam izvirzītos mērķus un vēl vairāk, būs jāveic turpmāki centieni un gudras izvēles.

Tam būtu jāveicina ne tikai enerģētikas, bet arī transporta, lauksaimniecības un citas nozares. Tāpat ir nepieciešams saglabāt un palielināt oglekļa piesaistīšanu zemes izmantošanas un mežsaimniecības nozarē. Un arvien svarīgāk ir integrēt ar zemu oglekļa emisiju un klimata pārmaiņām saistītus apsvērumus reģionālajā attīstībā.

Sarunu laikā tika uzsvērts, ka atkritumu apsaimniekošanas sistēma pēdējo gadu laikā ir ievērojami uzlabojusies, vairāk pārstrādājot atkritumus. Latvija ir guvusi panākumus iedzīvotāju iesaistīšanā šķiroto atkritumu savākšanā un ir uzņēmusies uzdevumu īstenot noguldījumu kompensācijas sistēmu turpmākajos gados.

2019. gada 25. februārī Latvijā ieradīsies OECD Vides direktorāta direktors Dr Rodolfo Lacy ar kolēģiem, lai pārrunātu vides snieguma novērtējumu. Vizītes mērķis ir pārrunāt Latvijas vides politikas attīstību, līdzšinējos rezultātus un stratēģiskās prioritātes nākotnē, kā arī OECD sākotnējos secinājumus par Latvijas progresu vides mērķu īstenošanā un nepieciešamajiem pasākumiem nākotnē.