Juris Pūce: veicināt inovācijas un uzticību valsts pārvaldei ir iespējams sekmēt ar datu atvēršanu

18.07.2019

Rīga, 2019.gada 16.jūlijā – Šodien stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas izsludinātie Direktīvas (2019/1024) par atvērtajiem datiem un publiskā sektora informācijas atkalizmantošanu (PSI direktīva) grozījumi, kuri paredz izveidot publiskojamu saskaņotu datu kopu sarakstu, fokusējoties uz datiem ar būtisku sociālekonomisko ietekmi, ko radījušas visas valsts pārvaldes iestādes un uzņēmumi. Tikmēr Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) līdzās PSI direktīvas grozījumiem jau ir izstrādājusi Latvijas Atvērto datu stratēģiju.

VARAM turpina tiekties uz atvērtu valsts pārvaldes stiprināšanu un strādā pie tā, lai atvērtu pēc iespējas vairāk valsts pārvaldes rīcībā esošos datus. Līdz ar to VARAM ir izstrādājusi un sagatavojusi iesniegšanai Ministru kabinetā (MK) informatīvo ziņojumu “Latvijas Atvērto datu stratēģija”.

Atvērto datu stratēģijā tiek aprakstīta atvērto datu situācija Latvijā 2019.gada sākumā, izskaidrota atvērto datu stratēģijas ieviešanas principu izveide, aprakstīti datu publicēšanas ieguvumi un izaicinājumi, starptautiskās novitātes atvērto datu jomā un tos ietekmējošie faktori, kā arī aprakstīti datu stratēģijas ieviešanas principi un katram ieviešanas principam noteikti sasniedzamie rezultāti.

Jo vairāk atvērtu datu, jo lielāka uzticība valsts pārvaldei

Ministrs Juris Pūce: “Mūsdienās informācijas apjoms pieaug vēl nepieredzētā ātrumā. Valsts pārvaldes rīcībā ir ļoti daudz komersantus interesējoši dati, kas var būtiski sekmēt produktu un pakalpojumu kvalitāti un to daudzveidību visā Eiropas Savienībā. VARAM jau šobrīd aktīvi strādā, lai arvien vairāk publiskā sektora rīcībā esošie dati tiktu nodoti lietošanai sabiedrībai. Fakts, ka Latvijas Atvērto datu stratēģiju iesniedzam Ministru kabinetā vienlaikus ar PSI direktīvas grozījumu spēkā stāšanos, apliecina, ka Latvija iet vienā solī ar Eiropu. Datu nodošana sabiedrībai veicina valsts pārvaldes atvērtību un caurskatāmību, līdz ar to uzlabojas savstarpējais uzticēšanās līmenis.”

Vienota datu harmonizēšana visā ES

PSI direktīvas grozījumi paredz noteikt harmonizētu augstvērtīgu datu kopu sarakstu visām ES dalībvalstīm. Šādu datu kopu saraksta pieejamība veicinātu vienotu formātu datu pieejamību un sekmētu mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju starptautiskajā tirgū.

ES mērogā publiskā sektora informācijas (PSI) atkalizmantošana veido milzīgu biznesa nišu: EK paredz, ka līdz 2020. gadam atvērto datu tirgus sastādīs 75.7 milj.euro un tiks radītas papildu 25 000 jaunas darba vietas.

Kopš 2017.gada Latvijā darbojas arī Latvijas Atvērto datu portāls: www.data.gov.lv

*Atvērtie dati ir brīvi pieejama bezmaksas informācija bez atkalizmantošanas ierobežojumiem, kuru var rediģēt un automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām. (Informācijas atklātības likuma 1. pants)

Direktīvas par atvērtajiem datiem un publiskā sektora informācijas atkalizmantošanu grozījumi (PSI direktīva) pieejami: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.172.01.0056.01.ENG