Juris Pūce: Lai valsts naudu tērētu lietderīgāk, Valsts informācijas sistēmu attīstību jāpārvalda vienotā vidē

25.06.2019

Rīga, 25. jūnijā- Turpinot pilnveidot valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldību, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir sagatavojusi grozījumus Valsts informācijas sistēmu likumā, lai ieviestu Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmu (VIRSIS).

Šī sistēma turpmāk vienā reģistrā centralizēti un jaunā kvalitātē uzkrās datus par valsts informācijas sistēmās apstrādātajiem datiem. Minētie grozījumi paredz ieviest sistēmu VIRSIS, kas ļaus valstij jaunā kapacitātē pārvaldīt vienoto valsts informācijas sistēmu telpu, nodrošinot apkopotu informāciju par to, kur ir pieejami valsts dati par iedzīvotājiem, uzņēmumiem, infrastruktūru un vidi. Jaunās sistēmas ieviešana novērsīs informācijas apstrādes dublēšanos valsts informācijas sistēmās un samazinās drukātas informācijas apriti valsts pārvaldē.

Jaunā sistēma VIRSIS novērsīs datu dublēšanos un samazinās drukāto materiālu apjomu

Jaunās sistēmas ieviešana novērsīs informācijas apstrādes dublēšanos valsts informācijas sistēmās un samazinās drukātas informācijas apriti valsts pārvaldē.

VIRSIS sekmēs nu jau par labas pārvaldības praksi kļuvušo informācijas principa “tikai vienreiz” ieviešanu publisko pakalpojumu sniegšanā, un ar šīs sistēmas ieviešanu tiks novērsti gadījumi, kad atsevišķu vēl nesakārtotu pakalpojumu procedūru rezultātā iedzīvotājiem tiek pieprasīta papildus informācija, kas jau ir valsts vai pašvaldības iestāžu rīcībā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce: “Laikā, kad dati par iedzīvotājiem, uzņēmumiem un infrastruktūru tiek uzkrāti un fiksēti elektroniski, ir būtiski panākt to pilnvērtīgu izmantošanu, sniedzot publiskos pakalpojumus. Esmu pārliecināts, ka pieteiktā valsts informācijas sistēmu uzskaites un pārvaldības sistēmas pilnveide, nodrošinās lielāku pārskatāmību un efektivitāti, novēršot informācijas dublēšanos un neefektīvu resursu izmantošanu. Jebkuram iedzīvotājam un iestādei šī sistēma vienkopus sniegs informāciju par valsts rīcībā esošajiem datiem, ļaus ietaupīt laiku un strādāt efektīvāk, praksē ieviešot datos balstītu publiskās pārvaldes darbību.”

Līdz ar VIRSIS tiks pilnveidota arī informācijas aprite par valsts informācijas sistēmu darbībai nepieciešamajiem tehnoloģiskajiem resursiem un pakalpojumiem. Informācijas resursu uzskaites pilnveide ļaus turpmāk vēl pārliecinošāk īstenot atvērto datu politiku un Datos balstītas sabiedrības plāna īstenošanu, tādējādi stiprinot jau līdz šim starptautiski atzinīgi novērtēto Latvijas virzību uz informācijas sabiedrības un digitālās transformācijas politikas mērķu sasniegšanu.

Likumprojekts šodien tika apstiprināts Ministru kabineta sēdē, pēc kuras tas tiks virzīts izskatīšanai Saeimā.