Juris Pūce: Šogad iedzīvotāji saņems pakalpojumus jau 91 valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrā

02.07.2019

Rīga, 2019.gada 2.jūlijā – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) turpina Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) tīkla attīstību un šogad izveidos piecus jaunus novadu nozīmes klientu apkalpošanas centrus Kārsavā, Koknesē, Olainē, Mārupē un Skrīveros un vienu reģionālās nozīmes Ludzas novadā. Tas papildinās jau 85 līdz šim izveidotos VPVKAC, tādējādi turpinot tīkla attīstību un publisko pakalpojumu pieejamības veicināšanu pašvaldībās. Savukārt 2020.gadā tiks izveidots Līvānu novada reģionālās nozīmes VPVKAC.

Pašvaldību un valsts sniegtie pakalpojumi kļūst tuvāki iedzīvotāju dzīvesvietām

Ministrs Juris Pūce: “Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri ir ministrijas mērķtiecīgi veidota politika, tā ir pašvaldību iespēja nodrošināt saviem iedzīvotājiem pieejamus ne tikai  pašvaldības sniegtos pakalpojumus, bet arī citus valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai. Tas būtiski samazina gan administratīvo slogu iestādēm, gan ietaupa laiku un izmaksas pašvaldības iedzīvotājiem, turklāt ar klientu apkalpošanas speciālista palīdzību ir iespēja apgūt prasmes pakalpojumus pieteikt elektroniski.”

Jauni VPVKAC Kārsavā, Koknesē, Olainē, Mārupē un Skrīveros

Šogad ministrija ir piešķīrusi vienreizējo valsts budžeta dotāciju Kārsavas, Kokneses, Olaines, Mārupes un Skrīveru novada VPVKAC izveidei kopsummā 59 715 eiro.1 Dotācijas apjoms vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei novadu nozīmes attīstības centrā nevar pārsniegt 70 % no kopējām izveidošanas izmaksām, tādējādi 30% no VPVKAC izveidošanas izmaksām sedz pašvaldība.

Pakalpojumus un konsultācijas nodrošina pašvaldības klientu apkalpošanas speciālisti. Lai nodrošinātu augstu VPVKAC klientu apkalpošanas kvalitāti, VPVKAC personālam tiks organizētas mācības par centros sniegtajiem pakalpojumiem, t.sk. kā profesionāli palīdzēt klientiem pieteikt e-pakalpojumus valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv un izmantot eID sniegtās iespējas.

Vienas pieturas aģentūras princips

VPVKAC izveide ir mērķtiecīgs VARAM virzītās politikas rezultāts, lai iedzīvotājiem nodrošinātu pakalpojumu pieejamību atbilstoši vienas pieturas aģentūras principam. Turpmāk iedzīvotāji Kārsavas, Kokneses, Olaines, Mārupes un Skrīveru novada pašvaldībās varēs vienuviet pieteikt gan konkrētās pašvaldības pakalpojumus, gan pieprasītāko valsts iestāžu – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts zemes dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Lauku atbalsta dienesta, Lauksaimniecības datu centra, Valsts darba inspekcijas un Uzņēmumu reģistra pakalpojumus, saņemt informāciju, konsultācijas un praktisku palīdzību un konsultācijas par e-pakalpojumiem.  

Plašāka informācija par VPVKAC, to darba laiku un sniegtajiem pakalpojumiem ir pieejama katrā pašvaldībā un valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā www.latvija.lv/pakalpojumucentri.

1 Atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.181 “Kārtība, kādā izmanto 2019. gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei” 2. un 12. punktam.