Juris Pūce: Nākamais 2022. gads būs izaugsmes gads, valsts budžets šo izaugsmi atbalsta

26.10.2021

Šis budžets gan risina vairākas ilggadējas problēmas, gan reaģē uz šodienas izaicinājumiem - tā “Attīstībai / Par!” frakcijas vadītājs uzsvēra savā uzrunāSaeimas deputātiem 25.oktobra plenārsēdē:

Pirmkārt – atlīdzības nesabalansētība publiskajā sektorā ir kavējusi nozīmīgu publisku pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

Līdz  ar šo budžetu tiks palielināts atalgojums gan veselības aprūpē, gan  izglītībā, gan iekšlietu sistēmā, gan sociālajā sfērā, gan kultūrā  strādājošajiem. Vienlaikus tiek pieņemti īpaši svarīgi un nozīmīgi  grozījumi vienotajā atlīdzības likumā, uz ko tiešām Saeima ir gaidījusi  vairākus gadus, un šie grozījumi atstās pozitīvu efektu ilgtermiņā uz  valsts pārvaldes un publiskā sektora darba kvalitāti.

Otrkārt – tiks risināts nevienlīdzības jautājums.

Ienākumu  nevienlīdzība negatīvi ietekmē mūsu konkurētspēju. Līdz ar ievērojamu  neapliekamā minimuma pieaugumu līdz pat 500 eiro ar nākamā gada 1.  jūliju gan strādājošajiem, gan pensionāriem mēs esam spēruši platu soli,  lai nevienlīdzību būtiski mazinātu.

Treškārt – valsts turpinās nozīmīgas investīcijas reģionālajā attīstībā.

Reģionālu  ienākumu nevienlīdzība ir būtisks kavēklis mūsu valsts attīstībai,  tāpēc bija svarīga administratīvi teritoriālā reforma, un tāpēc bija  svarīgi un joprojām ir svarīgi ieguldījumi reģionos. Līdz  ar 2022. gada budžetu un jau pieņemtajiem lēmumiem atveseļošanas un  noturības mehānismā, pilnībā būs nodrošināts finansējums tā sauktajai  300 miljonu eiro ceļa programmai, kas tika solīta Administratīvi  teritoriālās reformas apstiprināšanas laikā. Vienlaikus šai budžetā jau  otro gadu pēc kārtas faktiski ir atjaunota Valsts investīciju programma  pašvaldībām – šo pašvaldības pieprasīja 15 gadus, un tagad jau divus  gadus programma darbojas.

Ceturtkārt  – finansējums veselības aprūpei, finansējums zinātnei, finansējums  iekšējai drošībai, finansējums darbam ar jaunatni un pilsonisko  sabiedrību.

Minētajās jomās valsts gadu gadiem nav  spējusi pieņemt atbilstošus lēmumus, taču 2022. gada budžets ir solis,  lai šādu pieeju lauztu un lai šīs īpaši svarīgās jomas saņemtu pienācīgu  finansējumu.


Vēl būtu tik  daudz vērtīgu iniciatīvu, ko pieminēt, kas risina ilglaicīgās problēmas  mūsu valsts pārvaldē, taču kāda ir atbilde uz šodienas izaicinājumiem?


Pirmkārt – Covid-19 pandēmija skaidri iezīmējusi nepieciešamību ilgtermiņā daudz vairāk investēt veselības aprūpē.

13.  Saeima ir jau daudz šai virzienā darījusi: 2018. gada budžetā veselības  aprūpei bija mazāk nekā 3.5 procenti no iekšzemes kopprodukta, 2022.  gadā, neskaitot Covid-19 vajadzībām papildus nepieciešamo veselības  aprūpes finansējumu, mēs lēni, bet tuvosimies 5 procentiem no iekšzemes  kopprodukta. Skaidrs, ka nākamgad nāksies ieguldīt vēl vairāk,  lai apkarotu pandēmiju – par to šodien vairs nav šaubu. Tomēr ir sperti  būtiski soļi pareizajā virzienā.

Otrkārt – ieguldījumi investīcijās.

Tas būs svarīgi, lai stimulētu ekonomikas izaugsmi un mazinātu Covid-19 pandēmijas ietekmi. Šajā budžeta projektā turpinās gan publiskā sektora investīcijas, gan privātajam sektoram tiek sniegts nozīmīgs atbalsts. Šeit atkārtoti jāuzsver nodokļu sloga samazināšana zemāk atalgotajiem, jo tam būs būtiska nozīme šī mērķa sasniegšanā.

Treškārt – ieguldījumi valsts drošībā.

Tie  ir ļoti būtiski, lai cienīgi pretstāvētu asajā hibrīdkarā, ko pret mūsu  valsti ir izvērsusi nedraudzīga kaimiņvalsts. Ieguldījumi iekšlietu  sistēmā daudzus gadus ir kavēti, tagad tie ir prioritizēti. Ieguldījumi  valsts aizsardzībā visus šos četrus gadus konsekventi būs lielāki nekā 2 procenti no iekšzemes kopprodukta – rādītājs, kas vēl pirms dažiem gadiem šķita nereāls.

Ceturtkārt – ieguldījums medijos.

Beidzot  valsts turpinās lielāka apjoma ieguldījumus medijos: gan sabiedriskajos  medijos, gan komerciālajos un privātajos nevalstiskajos medijos. Tas ir ilgtermiņa ieguldījums gan mūsu valsts drošībā, gan sabiedrības attīstībā.


Frakcija  “Attīstībai/Par!” atbalsta valsts budžetu un to pavadošo likumprojektu  pieņemšanu. Es gribu pateikt paldies Ministru kabinetam, it īpaši  finanšu ministram, par ieguldīto darbu budžeta sagatavošanā, paldies  koalīcijas partneriem, par konstruktīvu sadarbību valsts attīstībai  svarīgā jautājumā. Nākamais 2022. gads būs izaugsmes gads, valsts  budžets šo izaugsmi atbalsta. Balsosim par.