Juris Pūce: Pašvaldībām detalizētāk jāuzrāda piešķirtais finansējums nodibinājumiem un biedrībām

19.06.2019

Rīga, 2019.gada 19.jūnijā – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP!) rosina likumā “Par pašvaldībām” iekļaut prasību uzrādīt detalizētu informāciju par tām biedrībām un nodibinājumiem, kurām pašvaldība no budžeta piešķir līdzekļus.

Ministrs ir nosūtījis vēstuli ar priekšlikumu Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, kur aicina likumā “Par pašvaldībām” iekļaut priekšlikumus, kas paredz pašvaldību gada publiskajā pārskatā ietvert informāciju par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem, norādot biedrības un nodibinājuma finanšu piešķīruma apmēru un mērķi.

Pašvaldību darbam un līdzekļu izlietojumam ir jābūt caurskatāmam

Juris Pūce: “Pašvaldību darbs ir jāveido caurskatāmāks, lai naudas līdzekļu izlietojums būtu skaidri saprotams arī sabiedrībai un pašvaldību prioritātes sadarbībai ar biedrībām un nodibinājumiem būtu skaidri definētas un pamatotas ar nepieciešamību vietējo iedzīvotāju kopienas interesēs. Šādas prasības iekļaušana likumā arī veicinātu sabiedrības uzticēšanos pašvaldību darbam un publiskajai pārvaldei kopumā.”

Jauna kārtība kā gada pārskatā norādīt finanšu līdzekļu izlietojumu biedrībām un nodibinājumiem

Līdz šim vairums pašvaldību līdzekļus, kas novirzīti biedrībām un nodibinājumiem, gada pārskatā uzrāda apkopotus, atsevišķi neizdalot finansējuma saņēmēju un konkrēto mērķi.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir iepazinusies ar Valsts kontroles (VK) publiskoto likumības un lietderības revīzijas ziņojumu “Rīgas pilsētas pašvaldības piešķirto dotāciju biedrībām un nodibinājumiem likumība un lietderība”, kā arī ar Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto informāciju, kuru ministrija pieprasīja par nodibinājumiem "Riga.lv" un "Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs".

Ņemot vērā VK revīzijas ziņojumā konstatēto un ministrijas secinājumus, izvērtējot Rīgas pilsētas pašvaldības iesniegto informāciju, VARAM ieskatā ir nepieciešams izstrādāt caurskatāmāku regulējumu par finanšu līdzekļu izlietojumu biedrībām un nodibinājumiem.