Juris Pūce: ”Klimata pārmaiņas notiek, un to ierobežošana ir mūsu paaudzes atbildība”

21.05.2019

2019. gada 20. - 21. maijā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce, Bukarestē, Rumānijā piedalās neformālajā Eiropas Savienības (ES) Vides ministru sanāksmē.

Risinājumi klimata pārmaiņu ierobežošanai

Neformālajā sanāksmē vides ministri diskutē par risinājumiem klimata pārmaiņu ierobežošanai un virzībai uz klimatneitrālu ekonomiku, kā arī par plastmasas piesārņojuma kontroli ūdeņos. Ministri apsprieda arī Starpvaldību bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu zinātnes-politikas platformas (IPBES) jaunākā ziņojuma rezultātus, kas norāda uz būtiskiem riskiem bioloģiskajai daudzveidībai. 

Jautājumā par klimata pārmaiņām ministrs J. Pūce uzsvēra: “Klimata pārmaiņas notiek, un to ierobežošana ir mūsu paaudzes atbildība. Nepieciešama ikdienas paradumu maiņa mobilitātē, patēriņā un dzīvesveidā, savukārt valsts un pašvaldību atbildība ir nodrošināt iespējas klimatam draudzīgām izvēlēm un veidojot izpratni par klimata politikas jautājumiem. Vienlaikus pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku ir iespēja Latvijas ekonomiskajai izaugsmei, tai skaitā izmantojot digitālo tehnoloģiju radītās iespējas.”

Dabas aizsardzības mērķus ir jāintegrē lauksaimniecībā

Diskusijā par IPBES globālā novērtējuma rezultātiem, kas norāda uz būtiskiem riskiem bioloģiskajai daudzveidībai, ministrs norādīja, ka šis novērtējums jāņem vērā izvirzot starptautiskajos un ES dabas aizsardzības politikas mērķus periodam pēc 2020. gada. Dabas aizsardzības mērķus nebūs iespējams sasniegt tikai ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanu, bet šie mērķi ir jāintegrē citās nozarēs, it īpaši lauksaimniecībā. 

Plastmasas atkritumu apksaimniekošanas problēma ir jārisina

Diskusijā par ūdeņu apsaimniekošanu J.Pūce pauda viedokli, ka ūdeņu piesārņojuma ar plastmasu mazināšanai galvenokārt jākoncentrējas uz plastmasas atkritumu apsaimniekošanas labākiem risinājumiem, būtisku vērību pievēršot to maksimālai pārstrādei un atkalizmantošanai.

Latvija ir ieinteresēta kopīgps pētījumos par mikroplastmasas ietekmi

Vienlaikus Latvija ir ieinteresēta turpmākos kopīgos pētījumos par mikroplastmasu piesārņojumu un tā ietekmi uz dzīvajiem organismiem, cilvēku veselību un vidi, kā arī sadarbībā un pieredzes apmaiņā ar tām dalībvalstīm un organizācijām, kas izstrādājušas vai izstrādā plastmasu piesārņojuma novērtēšanas metodes vidē, tai skaitā arī mikroplastmasai un nanoplastmasai.