Plešs: Rīgas domei jāsniedz informācija par koku nociršanu

14.11.2019

Šodien Saeimas Vides un klimata apakškomisija aicināja Rīgas domi skaidrot koku ciršanas problemātiku Rīgas pilsētā, taču uz sēdi atbildīgā Mājokļu un vides departamenta pārstāvji neieradās. Apakškomisija sūtīs vēstuli Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam, pieprasot iesniegt statistiku par nocirsto / iestādīto koku skaitu, kā arī nākotnes plāniem un rīcību šajā sakarā.

Rīgas pilsētas centrā ir konstatēts visaugstākā gaisa temperatūra salīdzinājumā ar citām vietām Rīgas pilsētas teritorijā, kas ir tiešā saistībā ar zaļu parku un koku trūkumu. (1)

“Dati rāda, ka pēdējo 5 gadu laikā izsniegto atļauju skaits veselo koku ciršanai Rīgā ir pieaudzis. Vienlaikus nav skaidras rīcības, kā saglabāt un attīstīt zaļo vidi Rīgas pilsētā. Tas ir svarīgi, lai uzlabotu gaisa kvalitāti pilsētā. Ļoti žēl, ka Rīgas domes galvenie atbildīgie pārstāvji nebija ieradušies uz komisijas sēdi, tādēļ nolēmām vērsties pie atbildīgā departamenta sniegt nepieciešamo informāciju par esošo situāciju un plāniem nākotnē,” norāda Artūrs Toms Plešs, "Attīstībai / Par!" frakcijas vadītāja biedrs un Vides un klimata apakškomisijas vadītājs.

Klimatam mainoties globālā apjomā, Latvijai un katrai valstij ir jādara viss iespējamais, lai saglabātu tīru vidi un zaļu Latviju. Pilsētas bez kokiem nozīmē, ka iedzīvotāji elpos netīrāku gaisu un būs pakļauti astmai, bronhītam un citām slimībām.


  1.  Vidējās gaisa temperatūras Rīgas centrālajā daļā ir augstākas, nekā pārējā pilsētas teritorijā. To nosaka pilsētas centra apbūves un zaļo teritoriju attiecība.
    http://www.sus.lv/sites/default/files/media/faili/rigaspilsetasgaisakvalitatesuzlabosanasricibasprogramma2016.2020.pdf

  2. Maija Rubina: “Jāatjauno likvidētā izpildstruktūra „Rīgas dārzi un parki”, kuras uzdevums ir rūpēties par pilsētas apzaļumošanu un koku uzturēšanu un stādīšanu pilsētā. Ar to netiek galā pašreizējā izpildinstitūcija „Rīgas meži”, kura uzturēšanas un attīstības vietā tikai posta un zāģē kokus – pēdējo 5 gadu laikā pilsētā ir nocirsti 13 reizes vairāk koku nekā tiek iestādīti. Jāpiezīmē, ka koki pilsētā arī uztver un mazina putekļu daudzumu gaisā. (..) Jāpārtrauc masveida koku izzāģēšanas kampaņa pilsētas ielās un skvēros. Runa par koku zāģēšanu var būt tikai tad, kad jau ir sagatavoti koki stādīšanai to vietā.”
    https://ir.lv/2019/04/24/ko-darit-lai-riga-uzlabotu-gaisa-kvalitati/

  3. Ja netiks atrisināta gaisa piesārņojuma problēma Rīgā, Eiropas Komisija varētu ierosināt tiesvedību pret Latviju. Pārkāpumu procedūru par cieto daļiņu piesārņojumu Rīgā, Eiropas komisija uzsāka jau 2014.gadā. Savukārt 2018.gadā Rīgā bija fiksēti 53 gadījumi, kad cieto daļiņu īpatsvars PM10 pārsniedza Eiropas Komisijas noteikto pieļaujamo 35 pārsniegumu skaitu.
    https://lvportals.lv/dienaskartiba/304251-vides-un-klimata-apakskomisija-aicina-rigas-domi-steidzami-mazinat-gaisa-piesarnojuma-problemu-galvaspilseta-2019

Foto: Ieva Ābele, Saeima