Luksemburga piešķir līdzfinansējumu vides attīrīšanai militāros objektos Latvijā

12.02.2020

Šodien, 12. februārī, Briselē NATO aizsardzības ministru sanāksmes laikā aizsardzības ministrs Artis Pabriks un Luksemburgas valdības Luksemburgas valdības pārstāvis aizsardzības jautājumos Anri Kokss (Henri Kox) parakstīja saprašanās memorandu, kas paredz līdzfinansējuma piešķiršanu vides attīrīšanas darbiem militāros objektos Latvijā, stiprinot Latvijas uzņemošās valsts atbalsta spēju. 

“Latvijas armija pievērš pastiprinātu uzmanību gan vides aizsardzībai savos poligonos, gan šo teritoriju attīrīšanai no jau esošā piesārņojuma. Šodien parakstītais memorands ne tikai liecina par Latvijas un Luksemburgas vienoto izpratni par vides aizsardzības nozīmīgumu, bet arī sekmē mūsu militāro bāzu attīstību,” norāda aizsardzības ministrs A. Pabriks. 

Luksemburgas Aizsardzības ministrijas piešķirtais finansējums tiks izmantots piesārņojuma likvidēšanai Zemessardzes 1. Rīgas brigādes 19. kaujas nodrošinājuma bataljona teritorijā Stopiņu novadā, kā arī, pusēm savstarpēji saskaņojot, citos Nacionālo bruņoto spēku objektos. 

Saskaņā ar saprašanās memorandu Luksemburga Latvijai piešķirs finansējumu 1,2 miljonu eiro apmērā laika posmā no 2020. līdz 2023. gadam, 300 000 eiro ik gadu.

Saprašanās memoranda īstenošana arī sekmēs klimata pārmaiņu un vides degradācijas seku mazināšanu, samazinot aizsardzības nozares ietekmi uz vidi, kas ir Eiropas Savienībā aktuāls jautājums. 

Latviju un Luksemburgu vieno cieša sadarbība Eiropas Savienības un NATO ietvaros. 2017. gadā Luksemburga Latvijai piešķīra finansējumu 3 miljonu eiro apmērā uzņemošās valsts atbalsta spējas stiprināšanai. Šis finansējums tika izmantots 450 karavīru izmitināšanai paredzētas kazarmas būvniecībai Ādažu bāzē, kur izvietota NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupa. Kazarmas būvniecība tika pabeigta 2019. gadā.